• NEDEN AİLE YILI?

      Medeniyet Vakfı 2019 senesini “Aile Yılı” ilan etti.  Köklü ve kalıcı değişiklikler, insanın değişmesiyle olur. Bunu kavrayan herkes, her devlet, her medeniyet insana yatırım yapmıştır, yapmaktadır. İnsanın tek tek değişmesi, değiştirilmesi hem...

DUYURULAR

15 TEMMUZU ANLAMAK-2

15 Temmuz hadisesini oldu-bitti şeklinde anlamamak ve tehlike atlatıldıktan sonra unutmamak Müslümanların ve birinci derece bu işe muhatap olan Türkiye Cumhuriyeti’nin vazifesidir. Mesele sadece bu örgüt içerisindeki kimseleri yakalamak değildir. Gelecekte benzeri bir tehlike ile karşılaşmamak için darbe girişiminin bütün bileşenlerinin ve dinamiklerinin düşünülmesi gerekir.

Onun için alelacele, derinlemesine düşünülmemiş yorumlar sağlıklı, ilmi ve sağlam temelleri olan sonuçlar ve çıkarımlar değildir. Kemalizm ve laiklik bu memleketin vazgeçmeyeceği esaslarıdır gibi yorumlara veya neticelere ulaşmak hiç derde deva olacak nitelikte değildir ve gerçekle alakalarının olmayacakları ise gülünç olmalarından çok daha ileri boyutlardadır. Bu, darbe teşebbüsünde uluslar arası güçlerin İslam toprakları üzerindeki emelleri arasındaki bağı kuramamaktır.

Bizim anlayışımıza göre Batı yüzyıldan beri Sevr’i rafa kaldırmamıştır. Her bir münasebetle Sevr'in bir bölümünü uygulamaya çalışmaktadır. Meseleyi kurtarıcı laiklik, demokrasi, kemalizm gibi sıradan, derinliksiz sloganlarla anlayıp yorumlamak hakikatten bir kaçıştır. O halde herkesin anlayışı, düşüncesi, yaklaşımı ne olursa olsun evvela meseleyi doğru bir şekilde idrak etmesi lazım. Türkiye’de bu işin sebebi veya kurtarıcısı demokrasidir ve laikliktir diyenler samimiyetle şunu kabul etmek zorundadırlar. Türkiye son on yılda hiç olmadığı kadar laik olmuştur, hiç olmadığı kadar demokrat olmuştur. Demokratik üslup ve çerçeve içerisinde kalmıştır. Dolayısıyla mesela demokrasi veya laiklik meselesi değildir. Batı da siz laikliği, siz demokrasiyi iyi uygulamıyorsunuz diye üzerimize gelmiyor. Bu hadise ile faturanın Müslümanlara ve İslam ümmetine kesilmek istendiğini, daha doğrusu bu işten birinci derecede yıkımını yaşayacak olanların Müslümanlar olduğunu öncelikle idrak edilmesi lazım. Çünkü Batı hiçbir şekilde kendi düşünce anlayış ve değerlerini kabul eden kimselerden, kitlelerden, ülkelerden ve rejimlerden zarar görmeyeceğini çok iyi biliyor.

Batının İslam ülkelerinde tezgahlamak istediği oyunun tek bozucu adayı Müslüman ümmettir, Müslümanların kendilerine gelmeleri kendilerini fark etmeleridir. Bizim kendimize gelmemiz ve güçlenmemiz Batı tarafından çok farklı şekilde okunuyor. Batı, Müslümanların, şimdi değil gelecekte bile kullanması muhtemel olan, maddi güç ve imkanlara, bağımsızlıklarını temin edecek şekilde sahip olmasını kesinlikle kabul etmiyor ve bunu geleceği için tehlike görüyor. İşte Türkiye'nin son zamanlarda özellikle son altı-yedi yıl içerisinde ciddi badirelerle karşı karşıya bırakılmasının sebebi budur. Mesele Türkiye’de demokrasinin ve laikliğin az uygulanması meselesi değildir. Mesele Türkiye’nin, Batı’nın kendisine takdim etmiş olduğu protez bacaklar ve bastonlarla değil kendi kimliği ve varlığı ile kendi ayakları üzerinde durmak isteyen istikametidir. Türkiye bu süreci tamamlamış değildir ancak böyle bir istikameti seçmiş olmasından dahi rahatsızlık duyuyorlar. Bunun emarelerini gördükleri için rahatsız oluyorlar. O halde asıl mesele buradadır.

Türkiye'nin bu istikametinin önlenmesi gelecekte İslam ümmetinin güçlenmesinin önüne geçmek manasına gelmektedir. Meselenin bize göre irdelenmesi ve üzerinde durulması gereken tarafı da budur. Mesele laik ve kemalistlerin yorumladıkları gibi veyahutta Türkiye’deki siyasi partilerin söylemlerinin ifade ettiği gibi demokrasi meselesi değildir. 15 Temmuz gecesini çok iyi okumamız lazım. Halkın sokağa çıkarken kendisini nasıl ifade ettiğini bilmemiz lazım. Halk niçin sokağa çıktı? Vatan için çıktı. Ezan için çıktı. Ya Allah diyerek sokağa çıktı. Bunun dışında başka maksatlarla çıkmış olanlar elbette ki vardır. Fakat hakim renk, asıl dinamik bu olduğuna göre bu halkın ne için bu darbe kalkışmasına karşı çıktığını anlamamız lazım. Niçin karşı çıktığını anladığımız takdirde bu darbe teşebbüsünün hangi maksatla kimler tarafından sahnelenmek istediğini de halkın çok iyi anladığını idrak ederiz. Böylelikle şimdiye kadar sanılanın aksine Müslümanlar üzerlerinde oynanmak istenen oyunlardan habersizdir yargısının kökünden yanlış olduğunu idrak ederiz.

Peki bunu anladık ve tespit ettik ne olacak? Halkta İslam adına, ümmetin başına örülmek istenen çoraplara karşı çıkmak gibi bir anlayış vardır. O halde bunun daha fazla güçlenmesi için Batı’nın işgal ve sömürü kokan istek ve plan, programlarına karşı durabilmek için halkımızdaki bu anlayışı derinleştirmeliyiz. Bu anlayışın daha asil, daha güçlü, daha kalıcı olması ve daha sağlam temellere oturması için, ileriye yönelik plan ve projelerin çok daha kapsamlı bir hale gelmesi için hep birlikte çaba ve gayretlerimizi ortaya koymalıyız.

tefsir dersleri

Yazanlarımızmedeniyet bulten logo

muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar