• KİRLENMEK - KİRLETMEK

      Kir, kirlenmek, kirletmek kavramları ilk bakışta çok açık ve sarih bir kelime veya kavram. Buna biraz daha yakından ve farklı bir yerden bakma gereğine kaniyim. Kir; vücudun veya nesnelerin üzerinde oluşan pislik. Utanılacak hal. Pis- pislik ise;...

DUYURULAR

PANİKLEMEYİN EY EHL-İ İSLAM!

paniklemeyin ey ehli islam

Hayatlarını Yunan mitolojisine bağlayanlar 'panik'ten[1] korkarlar. Panik olmasın diye her türlü aldanmaya ve aldatmaya razıdırlar. Kendileri buna inandıkları için ülke insanını da buna alıştırmaya çalışıyorlar. Bu aldatmaya inanmak için önce insanların bağlı bulundukları değer yargılarından koparılması lazım gelir.

Bu değerlerin en değerlisi, bütün hayatın ana damarı, özü esası itikattır, inançtır. Biz Müslümanlar itikadımızı Kur'ân ve sahih sünnetten alırız, onu hayatımıza tatbik eder yolumuza devam ederiz. Bu anlayışın ana caddesi, ehl-i sünnet vel cemaattir.

Seçim atmosferinde bu inanç esasımızı zedelemek ve onu sıradanlaştırmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Ana cadde inkıtaa uğramadan bugüne gelmiştir. İslam inanç sisteminde Şia'nın da bir yeri vardır ve İslam inanç dairesinde sayılır. Aramızdaki farklılıkları Anadolu Aleviliğine dönüştürme isteği dinin esaslarına dinamit koymaktan öte mana ifade etmez.

Üzerlerine vazife olmadığı halde İslamlıkla ehl-i sünneti farklı şeylermiş gibi göstermek, ehl-i sünnetin İslam ile irtibatını zayıf göstermek, paniklemekten öte bir şey değildir.

Dini, siyasete alet etmek isteyenler, dini siyasetin/parti propagandasının aracı kılmaya yeltenenler, varsın kendi kulvarlarında debelenip dursunlar. Dinini ciddiye alanlar, İslam'ı bir hayat düsturu kabul edenler niye bu alana müdahil olmaya çalışıyorlar anlamakta zorlanıyorum.

Ya gerçeği; İslam inanç esaslarını olduğu gibi anlatın veya sussun! Paniklemek size yaraşmaz.

Biraz daha sakin ve vakarlı olalım, esen rüzgâra yelken açmayalım, bu rüzgar bizi Yunan esatirine götürür.

İslam hayat dinidir, Müslümanlar, dinini Kur'ân ve sahih sünnet ışığında yaşamak isterler, isteriz. Bunun da bir metodu, anlama yol- yöntemi vardır. İslam kültür mirası bu konuda oldukça zengindir. Her fıtratı, her coğrafyayı, her ırkı, tevhit dairesinde olan her inanç sahibini içine alacak kadar geniştir. Çünkü İslam tüm insanlara/insanlığa gönderilmiş son dindir. Bundan şüphe duyanlarla dinini yaşamak isteyenlerin aynı konuda paniklemesi affedilemez.

Buradan ayrıca Türk-İslam, Türk-Sünni çıkartmak da Anadolu Aleviliği kadar problemlidir, ümmeti böler.

...

No-panik!

Her Müslümanın Bakara suresinin 1-25. ayetlerin meallerini okumalarını isterim. Mümin, kafir ve münafıkların özelliklerini ve Kur'an'ın meydan okuyuşunu bulacaklardır.

Kâzım Sağlam
________________________________________
[1] Pan yarı keçi yarı insan suretinde korkutucu bir figür. Kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur.

tefsir dersi 2020

whatsapp takip edin

Yazanlarımız