BAYRAM TEBRİĞİ YERİNE

Elbette Bayram geldi ve elbette onu bir bayram olarak karşılayacağız.

Bütün ümmetin bayramı sonsuz mübarek olsun...

Ama asıl özlediğimiz bayramlara daha tez zamanlarda kavuşmayı da bütün kalbimizle niyaz ederiz, etmeliyiz...

Evvelâ Rabbimizden "insanların hayrına çıkarılmış ve insanlığa şahitlik edebilecek ümmet" olmamız dolayısıyla Allah'ın arzında "halifelik makamı"na gelmeyi ve dolayısıyla iktidar ve "temkîn"i hak edecek seviyeye getirmesini mutlak kadir Rabbimizden niyaz ederiz.

 

Bunun önündeki tefrikadan, "din ve dünya işlerinde ileri cahillik"ten, fakirlikten, tembellikten, nemelazımcılıktan, ufuksuzluktan, gününü gün etmeyi ya da günü kurtarma telaşından öteye gidemeyen kısır görüşlülükten, dünyada olan bitenden, ümmet üzerinde oynanmak istenen oyunlardan habersizlikten, gafillikten, bütün hesabı kitabı midesinden öteye geçemeyen sefillikten bizi bir an önce kurtarmasını ve bunu sağlayacak çaba, gayret, güç ve imkânları lutf etmesini niyaz etmeliyiz bütün kalbimizle.

Ümmetin başında çöreklenmiş diktatör, ümmetin en hayırlı evlatlarının susturan, sindiren, zindanlara dolduran ve hatta katleden zalim rejim ve yönetimlerden, kendileri dalalet içerisinde olan ve dalâlete çağıran, önder, lider, yol gösterici, yönetici, alim kılıklı, yada şeyh görünümlü iki yüzlüleri basiretle tanıyıp şerlerinden koruma fırsatını lutf etmesini de yüce Rabbimizden niyaz etmeli ve bunun basiretini ihsan etmesini dilemeliyiz.

Ve yüzyıllardır ümmete diş bileyen haçlı, siyonist, materyalist ve her türlü şer ve küfür odaklarını doğru ve oldukları gibi tanıyarak ümmet aleyhindeki her türlü plan desise ve kompluyu fark etme ferasetini ve bunları boşa çıkarabilecek, ilim, güç, basiret, imkân ve kudreti lutf etmesini niyaz etmesini de dilemeliyiz.

Rabbim, bizi Razı olacağın ümmet yap!

Bu ümmeti senin razı olacağın ve gerçekleştirmekle yükümlü kıldığın işleri yapmaya yönlendir ve bu uğurda ona başarılar ihsan eyle!

İmanımız odur ki, Senin Dinin, gerektiği ve Senin dilediğin gibi beşeriyeti sarıp sarmalamadıkça ne bu ümmetin ne de beşeriyetin yüzü gülmeyecektir. Dünya, kandan, zulümden, talanlardan, yağmalardan ve sömürü girdaplarından, şeytanın ve şeytan düzenlerinin zulüm ve tasallutlarından kurtulamayacaktır.

O halde Rabbim, adaletin, merhametin ve senin lütuf ve inayetinin egemen olacağı bir dünyayı göstererek bu dünyada, âhirette de cemalinle müşerref ve cennetinle mükerrem kılarak gerçek bayramlara kavuştur ve bu bayramları tez zamanda yaşat.

Şüphesiz Senin gücün her şeye yeter...

M. Beşir Eryarsoy

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız