BİR ŞEHİR KURMAK

bir sehir kurmak

"Güzellik, hakikatin yapılara yansımasıyla olur.” der Aquinalı Thomas. Onun bu tespiti çağları aşıp gelen ve hiçbir zaman değerini yitirmeyecek olan evrensel bir ifadeye hayat verir; güzelliğin hakikatle olan ilişkisine. Bu ilişki aslında hayatı anlamlı hale getirir. Her şey gerçek olduğu ölçüde güzel ve değerlidir. Ve yine her şey ait olduğu anlam dünyası içerisinde ve yerinde kıymetlidir.

Devamını oku...

OKUMAK ÜZERİNE NOTLAR

okumak uzerine notlar

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak’tan yarattı. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak: 1–5)

Dinimiz İslam öğrenmeye, öğretmeye, incelemeye ve araştırmaya büyük önem vermiştir. Bilindiği gibi dinimizde ilk emir Oku şeklinde gelmiştir. Böylece daha başlangıçta Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy ile okumak emredilmiş ve insanın bilmediğini öğrenirken istifade ettiği kalemden ve öğretmekten bahsedilmiştir.

Devamını oku...

MEHMET AKİF MEALİ İÇİN PARANTEZLER

mehmet akif ersoyun meali

Erken Cumhuriyet devrinde Kur’an-ı Kerim’in geniş kapsamlı bir tefsirinin yazılması düşünülmüş, bununla ilgili karar Meclis’ten geçirilmiştir. 1926’da Diyanet İşleri Reisliği, Kur’an-ı Kerim’in tefsiri işini medreselerin kapanması ile geçim sıkıntısı içine düşen “mustarip kalp” Elmalılı M. Hamdi Yazır’a, meal kısmının yazılması işini de şair Mehmet Akif’e verir. Aynı çerçevede yer alan Buhari-i Şerif’in tercümesi de Babanzade Ahmed Naim’e tevdi edilecektir.

Devamını oku...

15 TEMMUZ, MİNYELİ ABDULLAH

15 temmuz minyeli abdullah
Sene-i devriyesinde 15 Temmuz konulu kitapların sayısındaki olağanüstü artış aynı zamanda 1960 sonrası kültürel hafıza üzerinden de bir “talanı” yahut işgüzarlığı beraberinde getiriyor. Ne zaman bunun farkına varılır, bilemiyorum ama bu mevzuda şimdiden bir katar kitap oluşmuş vaziyette. Doğrudan 15 Temmuz hadisesini veya bu sürece giden olayları konu almayan yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitaplar bunun çok basit bir örneği.

Devamını oku...

SÜNNETİN ANAYASAL NİTELİĞİ

sunnetin anayasal niteligi
Sünnetin anlaşılması ve yaşama geçirilmesinin keyfiyeti asırlar boyunca tartışılan bir mevzu’ olmuştur. Öyle ki sırf bu meseleden ötürü aynı düşünce ekolünün içinde dahi farklı gruplaşmalar meydana gelmiştir. Zira sünnet denilen olgu –genel kabul gördüğü şekliyle- Hz. Peygamber (s.a.)’in dinî ve dinî olmayan yaşantısının taklidi olarak algılanmıştır. Genel kabul gören düşünce kendini ehl-i sünnet olarak adlandırmış, diğer grupların her birine de mesafeli yaklaşmayı tercih etmiştir.

Devamını oku...

AYDIN - ALİ ŞERİATİ

aydın ali seriati

“Aydın” İranlı sosyolog Ali Şeriati’nin Avrupa ve İslam toplumundaki aydın sınıfını karşılaştırmalı olarak ele aldığı, hacim olarak küçük olsa da çok önemli tespitleri bünyesinde barındıran kitabıdır.  Şeriati bu kitabında 19. yüzyılda Avrupa’da aydın sınıfını ortaya çıkaran sosyal dinamikleri ele almakla kalmamış, aynı zamanda İslam ve doğu toplumlarındaki “aydın” sınıfı ile karşılaştırmalarda bulunmuştur.

Devamını oku...

ŞİİRİMİZDE ORTADOĞU

siirimizde ortadogu

Şiirimizde Ortadoğu, Ali Emre’nin geçtiğimiz ay (Kasım 2016) yayımlanan yeni inceleme kitabının adı. Ele aldığı konuyla alâkalı bir başlangıç olan kitap, şairin Şiirimizin Saçağı Altında adını taşıyan dikkat çekici kitabının ardından yayımlandı. Detaylandırılıp geliştirilmeye açık olan inceleme, bölümlerden değil şair, kritik mekân ve olaylara odaklanan yazılardan oluşuyor. Zaman dizinsel açıdan bakıldığında ise Türkçe şiirin 1950 sonrasını Ortadoğu teması açısından kuşbakışı bir yaklaşımla çerçeveliyor.

Devamını oku...