DEĞERLİ İLAHİYATÇI FARUK BEŞER'İN KALEMİNDEN AİLE SEMPOZYUMU

Medeniyet Vakfı’nın Ankara’da gerçekleştirdiği ‘‘Aile Sempozyumu’nun tebliğcilerden değerli ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer, Yanişafak gazetesindeki köşesinden sempozyumla alakalı izlenimlerini aktardı. Beşer'in ''Aile Sempozyumu''ndan başlıklı köşe yazısını ilginize sunuyoruz:

Geçtiğimiz hafta sonu Medeniyet Vakfı'nın düzenlediği Aile Sempozyumu için Ankara'da idik.

Devamını oku...

AİLE SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Medeniyet Vakfı aile kurumunu ve onun etrafında gelişen olumsuzluklara dikkat çekmek, bu olumsuzlukları gidermeye katkı sağlamak ve toplumu daha sağlam bir zemine oturtmak için ülkemizin seçkin akademisyen, ilim adamı, düşünür ve kendini topluma adayan insanların tecrübelerini insanımızın faydasına sunmak gayesiyle “Aile Sempozyumu” düzenledi. 

Devamını oku...

HAYATIMIZIN SÜSÜ VE İMTİHANI ÇOCUKLARIMIZ

İmtihan dünyasındayız. Vakit imtihan vakti. Çocuklarla imtihan edilmenin, onlarla sınanmanın yaman mı yaman olduğu bir vakit. Birçok şeyle imtihana tabi tutulduğumuz bu cahiliye çağında çocuklarımızla imtihan edilmek imtihanların en çetini olsa gerek. “Biliniz ki, servetleriniz ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir ve büyük mükâfat Allah katındadır.” (Enfâl, 28) diye buyuran Allah (c.c.) mallarımızın ve çocuklarımızın bizler için birer imtihan aracı olduğunu buyurmaktadır.

Devamını oku...

ATEŞİN KAVURDUĞU 301 OCAK VE AİLE SEMPOZYUMU

Medeniyet Vakfı'nın düzenlediği ''Aile Sempozyumu''nun tebliğcilerinden Yenişafak gazetesi yazarı Yasin Aktay bugünkü köşe yazısında Soma'daki elim kazada ocağına ateş düşen aileleri ele alıyor ve aile sempozyumuna dair notları bizlere aktarıyor: Ankara'da Medeniyet Vakfı'nın önceden planlanmış Aile Sempozyumu Soma'da 301 ailenin ocağına düşen ateşin kendini hissettirdiği milli matem havasında gerçekleşti.

Devamını oku...

EVLİLİKTEN NE BEKLER İNSAN?

Evlilik iki ayrı karakterin birlikte uyum sürecine yelken açmalarıdır. Bu çok zorlu bir serüvendir. Kimi zaman sendelersin, kimi zaman takılırsın rüzgâra… Ama hiçbir zaman batmazsın ya da batmamalısın…

Peki, nasıl olacak bu?

Sabırla, karşılıklı fedakârlıkla ve anlayışla…

Devamını oku...

AİLE SEMPOZYUMU 2. GÜN OTURUMLARI

Medeniyet Vakfı’nın Ankara Kocatepe Kültür Merkezinde organize ettiği ‘‘Aile Sempozyumu’’nun ikinci gününde üç oturumda on tebliğ gerçekleşti.

I. OTURUM

Başkanlığını Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın'ın yaptığı ‘‘Aile ve Eğitim’’ başlıklı oturumun ilk tebliğini ‘‘Hz. Peygamberin Evinde Eğitim ve Öğretim’’ başlıklı tebliği ile Prof. Dr. Mustafa Ağırman gerçekleştirdi.

Devamını oku...

ÇOCUK EĞİTİMİNDE İSLAMİ AİLE MODELİ

Modern(!) zamanlardayız. İnatla vahye ve ilâhî değerlere sırt çeviren modern zamanlar. Seküler ve laik değerlerin(!) fütursuzca körpecik dimağlara empoze edildiği, ahlâk ve insanlıktan uzak, çıkarcı, egoist ve postmodern zalimler üreten bir çağda yaşıyoruz. Tüm teknolojik gelişmelere inat gittikçe ilkelleşen bir çağ. Vahiyden arındırılmış, tek tipleştirici ve ruhsuz eğitim anlayışlarının çocuklarımızın geleceğini ve en önemlisi kalbini ve kafasını kararttığı bu çağda,

Devamını oku...

AİLE SEMPOZYUMU 1. GÜN OTURUMLARI

Medeniyet Vakfı tarafından organize edilen ‘‘Aile Sempozyumu’’ konularında uzman akademisyen, araştırmacılar ve yazarların katılımıyla Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sempozyumda "Aile ve Din", "İslam'da Aile", "Günümüzde Aile", "Küreselleşme ve Aile", "Aile ve Eğitim", "Ailede Çözülme", "İslami Hayat ve Aile" oturumları yapıldı. 

Devamını oku...

İSLAMİ EĞİTİMİN AYDINLIĞINDA ÇOCUK

Modern(!) zamanlardayız. İnatla vahye ve ilâhî değerlere sırt çeviren modern zamanlar. Seküler ve laik değerlerin(!) fütursuzca körpecik dimağlara empoze edildiği, ahlâk ve insanlıktan uzak, çıkarcı, egoist ve postmodern zalimler üreten bir çağda yaşıyoruz. Tüm teknolojik gelişmelere inat gittikçe ilkelleşen bir çağ. Vahiyden arındırılmış, tek tipleştirici ve ruhsuz eğitim anlayışlarının çocuklarımızın geleceğini ve en önemlisi kalbini ve kafasını kararttığı bu çağda,

Devamını oku...

ANNE-BABA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÇOCUKLARA ETKİSİ

Çocuklarımıza bizler öğretiyoruz nasıl davranılacağını. Bazen bunu istediğimiz şeylerde, bazen de istemediğimiz şeylerde yapıyoruz. Eğer çocuğumuzun yapmasını istediğimiz bir şey, öğrenmesini istediğimiz bir davranış varsa bunu telkin ederek, tavsiyede bulunarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazen ise istemediğimiz davranışların da altyapısını bizler oluşturuyoruz. Bu konuya örnek olabilecek iki olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Devamını oku...

ÇOCUK EĞİTİMİ ANNE KARNINDA BAŞLAR

 And olsun, biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra o nutfeyi alakaya (embriyo) çevirdik, alakayı bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, arkasından kemiklere et giydirdik, sonra da onu bambaşka bir yaratık yaptık… (Mü`minun Sûresi, 12-14) Bir hadiste bu ayetlerin tefsiri şöyle yapılır:

Devamını oku...

ANNE BABA TUTUMLARI VE ÇOCUK

Çocuk dediğin, uslu oturur.

Çocuk dediğin, söylenileni yapar.

Çocuk dediğin, robottan farksızdır.

Çocuk dediğin, büyükleri üzmez.

Devamını oku...

EŞLER ARASI İLETİŞİM

İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim, karşılıklı etkileşim süreci, psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişidir. İletişim kişiler arası ilişkilerde güçlü bir silahtır. Bu silahı etkin kullanmanın bazı püf noktaları vardır. İletişim beceri ister, emek ister, sabır ister, anlayış ister. Fakat bu istekleri karşılamak zor geliyor insanlara. Çünkü bencilce davranışlar iletişimin önünü kesiyor.

Devamını oku...

''BEN MÜSLÜMAN OLMAK İSTEMİYORUM''

Çocuğunuz küçükse ne söylediğinize değil, nasıl anlaşıldığınıza da dikkat etmelisiniz. Çocuklarımızda görmek istediğimiz özellikleri siparişle elde edemiyoruz. Yavaş yavaş sanki bir heykeltıraşın mermeri oyması gibi ağır ama kalıcı izlerle şekillendiriyoruz çocuklarımızı. Her çekiç darbesi kalıcı iz bırakıyor mermerde. İşte böyle bir çekiç darbesinin iziyle sarsıldım bir sabah.

Devamını oku...

MEDYA KISKACINDA AİLE

Hayat bir var olma mücadelesidir. Bu var olma mücadelesi doğumla başlar, ölümle biter. Doğum ve ölüm noktaları arasında gerili duran hayat sarkacı insanoğlunun türlü cambazlıklar yaparak yürüdüğü inişli çıkışlı yolun adıdır. İnsanlık tarihi, hayatın bu kıvrımlı yollarında yürümeye çalışan nice topluluklar ve nice medeniyetler gördü bugüne kadar. Kimileri hedeflediği menzile varmasını bildi, kimileri ise yok olup gitti.

Devamını oku...

ÇOCUĞUNUZUN YETENEKLERİNİ KEŞFEDİN!

“Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır…”  Her çocuk dünyaya Allah’ın ona bahşettiği eşsiz yetenekler ve onu biricik yapan değerlerle gelir. Kesilip dikilmemiş kumaş gibidir. Ancak bizler onu kendi ellerimizle kendimize benzetir, üzerimize uygun bir kıyafet hâline getiririz. Bizler iyi isek ne âlâ! Kumaşa yazık olmaz. Yok, eğer bizler o kadar da iyi değilsek, bize düşen iyinin kıymetini bilmektir.

Devamını oku...

AİLE ÖZELİNDE SORUMLULUKLARIMIZ

“Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.” (A’raf,172) İslam, hem dünya hem de ahireti kapsayan mükemmel bir nizamdır. İnsanların yaptıklarından dolayı sadece dünyada değil, ahirette de sorumlu olduklarını bildirmiştir.

Devamını oku...

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız