• KİRLENMEK - KİRLETMEK

      Kir, kirlenmek, kirletmek kavramları ilk bakışta çok açık ve sarih bir kelime veya kavram. Buna biraz daha yakından ve farklı bir yerden bakma gereğine kaniyim. Kir; vücudun veya nesnelerin üzerinde oluşan pislik. Utanılacak hal. Pis- pislik ise;...

DUYURULAR

BAYRAM TEBRİĞİ

Aziz Ümmetim,
Sorumluluklarını kuşanıp gereklerini hakkıyla yerine getireceğin günlerin pek yakın olması umuduyla Bayramın mübarek olsun.

Ey Ümmetimin mazlumları,
Mazlumiyetlerinin sona erip insanlığın, elinle adaleti yudumlayacağı günlerin pek yakın olması duası ile Bayramınız mübarek olsun

Ey dinini gerek dışarıdan kaynaklanan türlü sebeplerle gerek kendilerinden kaynaklanan ihmalkârlık ve yetersizlik sebebiyle gerekleriyle birlikte hakkıyla yaşamaktan mahrum bulunan bütün kardeşlerim;

Dinimizi hür ve Rabbimizi razı edecek boyutlarda yaşayabileceğimiz günler gelerek gerçek bayramlara kavuşacağımız günlerin yakın olması ümidiyle bayramınız mübarek olsun...

Ey ümmetimin ilmin her türlüsüyle iştiğal eden alimleri;

İlmî çalışma, araştırma, irşad ve diğer faaliyetlerinizle ümmetin önünü gerçek anlamda açıp rehberlik edeğiniz ve bu uğurda gerektiğinde her türlü çileye Allah için zevkle katlanacağınız ve semeresini ümmetle birlikte devşireceğiniz günlerde gerçek bayramlara kavuşmak ümidiyle bayramınız mübarek olsun..

Ey ümmetimin yöneticileri ve siyasetçileri!

Parsellenmiş İslam coğrafyasının neresinde bulunursanız bulunun, asıl vazifenizin ümmeti Allah'ın razı olacağı şekilde sevk ve idare ederek Rabbanî hedeflere doğru yürütmek, ümmeti o hedefe doğru taşımak olduğunu asla hatırınızdan çıkarmayın.

Batının, emperyalistlerin, küfür ve şer odaklarının ümmete giydirmiş ve dayatmış olduğu "şeytani sistemler"i yerle bir ederek yerine Allah'ın âdil ve hak nizamını tatbik etmek birinci, aslî hatta yegane vazifenizdir. Bu görevi hakkıyla ifa edebileceğiniz azim, gayret güç ve imkânlara sahip olacağınız zaman biz de siz de gerçek anlamda bayramlara kavuşacağız. Bu günlerin yakın olması ümidiyle bayramınız müberek olsun.

Ey ümmetin zenginleri, işverenleri!

Ümmeti yabancıların her türlü ekonomik esaret ve sömürüsünden kurtaracak yegane dinamik, sizin doğru, hakkaniyetli, adaletli ve basiretli çalışmalarınız, faaliyetleriniz,yatırımlarınız ve ticaretleriniz olacaktır. Malınızdaki hakları hak sahiplerine vererek haramdan kaçınmak da vazgeçmemeniz gereken düsturların en başında yer alır.

Ayrıca sizinle birlikte her kademede çalışan herkesi yakın kardeşiniz bilerek en adil ve eksiksiz bir şekilde hakkını vermekle yükümlü olduğunuzu asla unutmayın. Bu alanda İslâm'ın hükümleri ve vizyonu doğrultusunda ümmetle birlikte gerçekten hak ederek bayram yapacağımız günlerin yakın olması ümidiyle bayramınız müberek olsun.

Çalışanlar, emektarlar, esnaf ve ümmetin iktisadının gerçek belkemiğini oluşturan diğer bütün çalışan kardeşlerim!

Kimse elmeğinden daha hayırlısını yememiştir. Gerek kendi işinizde çalışırken, gerek başkasının yanında çalışırken yapabildiğinizin en doğru ve en iyisini yapınız ki, güven ve itimadın verdiği huzur sizin sayenizde ümmetin her dilimine yayılsın. Sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun.

Erkekler ve kadınlar!

Her biriniz ümmetin yarısını teşkil ediyorsunuz. Ümmet olarak biz birbimizin velisiyiz, dost ve yardımcılarıyız. Pek yüce dinimizin her birimize bulunduğumuz konumda verdiği sorumlulukların bilincine varıp gereklerini yerine getirerek, hak vazifelerimiz ne ise onları Rabbimizin armağanı ve Ona karşı mesuliyetmizi bilerek ne gerekiyorsa tamamiyle yerine getirip hakkımız olmayan bir şeyi asla hatırımızdan geçirmeyeceğimiz, fıtramızın istediği yerde durup istediği hal ve niteliklere sahip olacağımız günlerin gelip hep birlikte daha mutlu bayramlara kavuşmanın pek yakın olması umuduyla, bayramınız müberak olsun.

Kısaca, bütün katmanlarıyla ve renkleriyle, iklimleriyle ümmetim!

Her türlü sıkıntımızın son bulacağı, Allah'a ve dinine karşı sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getriebileceğimiz güç , imkân ve donanıma sahip olup görevimizi hakkıyla ifa ederek bütün beşeriyete gerçek saadet ufuklarını göstereceğimiz günlerin pek yakın olması niyazıyla bayramınız mübarek olsun.

Muhterem hacı kardeşlerim,

Özellikle sizin de bayramınız mübarek olsun; İbrahimî sorumluluğu kuşanmış olarak aramıza selametle dönmeniz niyazıyla bayramınız mübarek olsun.

Ey ümmetin tekrar tekrar bayramın mübarek olsun; Allah seninle beraber olsun....

tefsir dersi 2020

whatsapp takip edin

Yazanlarımız