• KÜRT MESELESİNE BAKIŞIMIZ

      Tarihi Arka Plan Kürtler, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yavuz Sultan Selim döneminde İdris-i Bitlisi ile 1515 yılında imzalanan anlaşma gereğince Milli Mücadelenin ilk yıllarına kadar özerk beylikler şeklinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu durum,...

MEDENİYET SOHBETLERİ 2014-2015

YazanlarımızTanıtım Filmi

Medeniyet Vakfı Tanıtım Videosu