• YAPAY GÜNDEMLERİ KONUŞMAK

      Yaklaşık 1990'lı yıllardan itibaren müslümanların gündemlerine kendilerinin oluşturmadıkları ve İslâmî Hareketin istikametini değiştirmek isteyen mihraklarca yönlendirilip körüklendikleri anlaşılan bir takım hususlar, hiç gereği yoktan sokuldu ve...

Hesap IBAN :Kuveyt Türk Medeniyet Vakfi
TR81 0020 5000 0084 2035 7000 01 

hitabimiz

YazanlarımızTanıtım Filmi

Medeniyet Vakfı Tanıtım Videosu