• ADALET VE ŞAHİTLİK

      Genel ve kısa tarifi ile adalet; bir şeyi yerli yerine koymak ve bir şeye hakkını tam ve eksiksiz olarak vermektir. Bu tanımı ile adalet, yalnızca hukukî meseleleri ilgilendiren bir ilke ve değer olarak değil, hayatın bütün yönleriyle alâkalı bir...

medeniyet bulten logo

ömer hoca ile röportajlar

kurban 2017 afis

Yazanlarımız