MÜTEVELLİ HEYETİ

1. M. Beşir ERYARSOY
2. Ömer KÜÇÜKAĞA
3. M. Cemal GÜLLÜ
4. Kâzım SAĞLAM
5. Mahmut UYANIKOĞLU
6. Mehmet Rüştü İZGÖER
7. Ramazan TUĞ
8. Süleyman KARAKUŞ
9. Ramazan Bülent ERTÜKEL
10. İsmail SAĞLAM
11. İsa ARI
12. Mehmet SİNGEÇ
13. A.Zeki İZGÖER
14. Mehmet Şerif NİZİPLİOĞLU
15. Ahmet AÇIKGÖZ
16. M. Emin IŞIK
17. Abdullah BAYRAKDAR
18. Hayrettin BİCAN
19. İbrahim Hakkı TOPRAK
20. M. Halim EROL
21. İbrahim BÜYÜK
22. Ercan DURGUN
23. Ahmet EROL
24. Mustafa GÜLALİ
25. Rıza KİRAZ
26. Musa ÖZDEMİR
27. Mehmet Fatih POLAT
28. Haydar ÖZALP

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız