• NEDEN AİLE YILI?

      Medeniyet Vakfı 2019 senesini “Aile Yılı” ilan etti.  Köklü ve kalıcı değişiklikler, insanın değişmesiyle olur. Bunu kavrayan herkes, her devlet, her medeniyet insana yatırım yapmıştır, yapmaktadır. İnsanın tek tek değişmesi, değiştirilmesi hem...

DUYURULAR

YAZ OKULLARI BAŞLARKEN

yaz okulu baslarken
Her sene okulların bitimine bir hafta kala planlanan ve 2-3 haftalık uygulama ile görev savma kabilinden yapılan yaz okulları, çocukların gelişimine beklenen katkıdan çok uzak. Çoğunlukla bir iki başlıkla dinî bilgilerdeki noksanlar giderilmiş, bir iki uygulamayla yapılan spor ve eğlence ile yaz okulu ifa edilmiş sanılıyor.

Çocuklar okullarda ciddi bir dinî bilgiyi alamıyor, evlerde bilgisayar, tablet, cep telefonu ve elektronik oyunlardan vakit kalmıyor. Dolayısıyla 9 aylık eğitim döneminde bu hususta oluşacak boşluk, ciddi bir programla yaz okulunda telafi edilmezse iki önemli mahsurla karşılaşılmış olunacak.

1. Yaz tatilini tamamen atalet havası içinde geçiren çocuklar, okuma, çalışma, düzen ve disiplinden uzaklaşarak, başlayacak eğitim dönemine intibakta zorlanacaklar.

2. Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyecek olan çocuklar, fiziksel ve ruhsal eğitimlerine katkıda bulunacak bir imkândan mahrum kalacak, sıradan insanlardan farkı olmayan yetişkinler sürüsünün arasına katılmış olacaklar.

Yaşadığımız ortamda kariyer planlaması küçük yaşlara inmiş ve bu planlama her şeyin önüne geçmiş durumdadır. Eğlence, tüketim, disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, laubalilik, her şeye sahip olmanın getirdiği doyumsuzluk ve hiperaktivite tehditlerine maruz kalan çocuklar, eskiye göre çok daha ciddiye alınacak eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple temel faaliyetlerden birisi sayılabilecek yaz okulunun daha verimli geçmesi için birtakım hususlara dikkat çekmek istiyorum:

Yaz okullarının verimini arttırmak için iyi bir program planlaması ve sağlıklı bir ortam hazırlanması gerekir. Bunun için de yaz okulunu kıştan başlatmak lâzımdır.

Vakıf ve derneklerin çoğu ciddi bir fizikî ortamı temin edecek imkânlardan uzak. Böyle olunca kapalı bir salon ortamında yapılacak yaz okulu, çocuklara sıkıcı gelecektir. Bu sebeple vakıflar yaz okuluna hazırlanırken imkânlarını birleştirerek cazibeyi arttıracak ortamları daha rahat sağlayabilirler.

Özellikle yaz okulunun önemli bir mütemmim cüzü olan fizikî etkinlikler, spor ve eğlenceler için gereken altyapılar bir vakfın tek başına altından kalkabileceği bir husus değildir. Bir yaz okulunun olmazsa olmazı yüzme havuzu, bahçe, ormanlık, oyun alanı, spor sahası vs.dir. Bunlardan bir veya birkaçı olmadan yapılacak bir yaz okulu noksandır.

Programda Kur’ân-ı Kerim, temel ilmihal, siyer, ahlâk, derslerinin yanına konacak drama, atölye (temel marangozluk, boya, bahçıvanlık vs.) okçuluk, fotoğrafçılık, yüzme, hitabet, ezgi vs. gibi dersler çocuklara yaz okulunu cazip kılacak ve onlarda merak uyandıracaktır.

Gerek teorik bilgiler gerekse pratik faaliyetler işin ehli tarafından yapılmalıdır. Bu manada yeterliliği olan üniversite öğrencilerinden istifade edilebilir. Bu durumda onlara hem maddi bir imkân hem de yaz tatilini nezih bir eğitim ortamında, kendilerine de faydalı olabilecek manevi bir atmosfer sağlanmış olacaktır.

Yaz okulu mümkünse yatılı yapılmalı, şartlar elvermiyorsa çok düzenli servis araçlarıyla gidiş gelişler ayarlanmalıdır.

Çocuklar bir bilgiyi birilerinden almaktan ziyade, aynı düşünce ve tercihleri paylaşan birileriyle bir ortamda bulunmaktan daha fazla etkilenirler.

Yine onlara örnek olacak sorumlu abi ve ablaların onların şahsiyetinde bırakacağı izler ileriki yıllarda etkisini gösterecektir.

Yaz okuluna bu denli bir ciddiyetle bakmak ve hazırlanmak, yaz okulunun neye tekabül ettiğini iyi kavramakla alâkalıdır. Her şeyden önce yaz okulu bir dolgu malzemesi gibi görülmemelidir.

Çok iyi planlanmış ve uygulanmış bir yaz okulu 9 aylık eğitim öğretim dönemi boyunca maruz kalınmış kirliliklerin, zararlı alışkanlıkların, hassasiyet azalmasının törpülenerek yerine ikame edilecek faydalı bilgi ve alışkanlıklarla ileriki yıllarda şahsiyet inşasına kalıcı bir etki bırakacaktır.

Bütün bunların gerçekleşmesi her şeyden önce ciddi bir maddi gücü gerektirmektedir. Böyle bir okulun ciddiyetine ikna edilmiş ebeveyn, belirli bir düzeyde olması planlanan harcamadan kaçınmayacaktır / kaçınmamalıdır.

Ebeveyn yaz okulunu tatile göre ayarlamak yerine, tatilini ve diğer ziyaretlerini yaz okuluna göre ayarlamalıdır.

Yaz okuluna mümkünse farklı ülkelerden Müslüman çocukların katılması sağlanarak çocukların farklı coğrafyalardaki kardeşleriyle tanışmaları sağlanmalıdır. Mümkünse her sene bir sertifikayla ödüllendirilmeli, toplam sertifikalar bir diplomayı meydana getirmelidir.

İbrahim Hakkı Toprak

tefsir dersleri

Yazanlarımızmedeniyet bulten logo

muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar