• HANİ KAMPLAŞMA OLMAYACAKTI!

      Bilim-din ilişkisi her zaman farklı yorumlanmıştır. Bilimin alanı ile dinin alanı nerede başlar nerede biter veya din ile bilim yekdiğerine zıt mıdır? Deneysel ve teknik bilimlerde, ölçülemeyen şeylere çok itibar edilmez. Doğa bilimciler,...

DUYURULAR

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

koronavirüs açıklama

Kıymetli Kardeşlerimiz

Dünya tarihinde bilinen ilk karantinayı uygulamış medeniyetin mensupları olarak, karşı karşıya bulunduğumuz virüs salgını sebebi ile Vakıf Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki kararları almış bulunmaktayız.

1.İdari toplantılar hariç, halka açık toplu faaliyetler (konferans, seminer, panel) 3 haftalığına ertelenmiştir. 

2.Her türlü yakın temas (musahafa ve kucaklaşma) dan kaçınılmalıdır. 

3. Mümkün mertebe kalabalıklarda bulunulmamalıdır.

4. Umre ve yurtdışından gelenler 14 gün boyunca evden çıkmamalı ve misafir kabul etmemelidir.

5. Tedbirde ifrat ve tefitden (ne mağazalara hücum etmek ne de hiç bir şey yokmuş gibi davranmak) uzak durulmalıdır.

6. Sağlık bakanlığının 14 maddelik tedbirlerine riayet edilmelidir.

7. Bu hususlar diğer bütün birimlere iletilmelidir.

Ömer Küçükağa
Medeniyet Vakfı Genel Başkanı

tefsir dersleri

ilka kiz akademisi

Yazanlarımız