• ÇOCUK EĞİTİMİNDE İSLAMİ AİLE MODELİ

      Modern(!) zamanlardayız. İnatla vahye ve ilâhî değerlere sırt çeviren modern zamanlar. Seküler ve laik değerlerin(!) fütursuzca körpecik dimağlara empoze edildiği, ahlâk ve insanlıktan uzak, çıkarcı, egoist ve postmodern zalimler üreten bir çağda...

DUYURULAR

MEDENİYET BÜLTENİNİN 41. SAYISI ÇIKTI

medeniyet bulteni 41.sayi

Kıymetli Medeniyet Okuyucuları, 

Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu hâl içler acısı. Fıtrata ters, kalbin ritmine aykırı, insana yabancı ne tür bilgi, teori, düşünce, eylem, plan ve proje varsa eğitim öğretim adı altında yıllardır bu topraklarda uygulandı ve sistematik bir şekilde bu millete dayatıldı.

Adına çağdaşlık denildi; modernlik, laiklik denildi; bilimsellik, ilericilik denildi; denildi de denildi ama hiçbiri sadra şifa olmadı. Hiçbiri insana erdem, ahlâk, vicdan, merhamet, yücelik ve tekâmül kazandıramadı. Onca yıl binlerce, milyonlarca insan bir bir heba edildi, ülkenin maddî manevî değerleri yağmalandı.

Türk eğitim siteminin mihveri; ilk emri “Oku!” diye başlayan “Kitap”, “Ben de bir öğretmenim.” diyen ve öğrettiklerini “yaşayan bir Kitap” olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'nın pak sünnet-i seniyesi olmadıkça krizlerden kurtulmak mümkün olmayacaktır. İlmin gerçek sahibi âlemlerin Rabbi'dir. Gerçek öğretmen insanlığın efendisi Muhammed aleyhisselâmdır. Onlara tâbî olmadıkça muvaffak olunamayacaktır. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak, ilmin ve ahlâkın yegâne sahibi olan Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmakla ve bu teslimiyetin gereği olarak da vahyin rahle-i tedrisinde talim ve terbiye dersleri alarak mümkün olabilecektir. Üstünlük ve zafer, özgürlük ve egemenlik, medeniyet ve çağdaşlık ancak böyle gerçekleşebilir. Yüzyıllardır edindiğimiz tecrübeler gösterdi ki gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünün öğretmeni olmak mümkün değildir. Bunlar klişe ve afaki ifadeler değil, hakikatin ta kendisidir.

Eğitildikçe bozulan, yozlaşan, azgınlaşan bir nesil peyda oluyorsa orada sorun vardır. Eğitimin kendisi, eğitilmeye muhtaç duruma düşmüşse tuz kokmuş demektir. Oysa gerçek eğitim şahsiyet inşa eder, insanı tadil ve tamir eder, kişiyi kulluk şuuruna erdirir, Rabbe kul yaparak onu özgürleştirir. Eğitim, ahlâk ve sorumluluk bilinciyle hayata yansırsa ancak nesiller ıslah olur. Bunun için eğitim, kişiyi Allah rızasına ulaştıran muhlis ve muslih bir araç telakki edilmelidir. En geniş anlamıyla eğitim, cehaletle savaşın adıdır İslâm'da. Cehalet ise hakikatte İslâm'ın dışında kalan her şeydir.

Bizler, bilginin hikmetle buluştuğu, ilmin irfanla yoğrulduğu, âlimin ahlâkla bezendiği ve serapa talim ve terbiye olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Medeniyetimizde ilim, aklın ibadeti olarak görülür. İlim, en başta eşyanın hakikatini, varlığın gaye ve hikmetini anlamaya çalışmaktır. İlim kendini bilmektir, zira kendini bilen, Rabbini bilir; Rabbini bilen, eşyanın hakikatini öğrenmeyi gaye edinir. Ne var ki günümüz eğitim sis¬temleri bu yüce gayeden mahrumdur.

Sahih bilgi, salih amel ve ihlas eğitimin üç sacaya¬ğıdır. Bunlarla donatılmış bir eğitim, kalbe hitap eder, aklı yüceltir, insanı hikmete taşır. Kişiyi kendisine, insanlara ve Rabbine yaklaştırır. Yaradan Rabbin adıyla okuyarak ve faydasız ilimden yine ona sığınarak talim ve terbiye yoluna çıkan bir kişinin varacağı son nokta secde makamıdır. Bu, pek yüce bir makam ve mertebedir. Davranış değişikliği bu minvalde gerçekleşirse eğitim de amacına kavuşmuş olur.

***

Eğitime dair yazıların yanı sıra kanayan yaramız Arakan ve Kudüs başta olmak üzere teknoloji, yapay zekâ, İslâmcılık, medeniyet ve zamanla ilgili gündemlerinize taşımaya çalıştığımız daha pek çok yazı ve konu var sayfalarımızda. Zevkle okuyup istifade edeceğinizi umuyoruz.

M. Beşir Eryarsoy, Kâzım Sağlam, Bekir Sağlam, İsa Arı, Ramazan Tuğ, İ. Hakkı Toprak, Asım Öz, Osman Atalay, Yılmaz Albayrak, Vahdettin Kayğan, İdris Gökalp, Ümmet Erkan, Mahmut Kaçarlar, Said Özdemir, M. Salih İzgöer, M. Yusuf İzgöer, Şükür Muhacir, H. Taşkın Önel, Hayriye Bican ve Muhammed Mert bu sayıda bize eser veren kalemler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

medeniyet bulteni 41.sayi 2

tefsir dersleri

Yazanlarımızmuvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar