SECDEMİZ SADECE ALLAH'ADIR

secde ataturk

Kemalizmin ideolojik dayatma ve hegemonya unsuru haline gelen 10 Kasım törenleri, her yıl insanlık onuruna aykırı merasimlerle ifa ediliyor. Bu yıl ise çocuklarımızın M. Kemal’e ve Kemalizm ilkelerine secde ettirildiği görüntülere şahit olduk.

 

Secde başta dinimiz İslamiyet olmak üzere bütün dinlerde ibadetin bir şeklidir. Çocuklarımızı akıl almaz, insan onuruna aykırı bu ve benzeri müsamerelere muhatap kılmak en hafifi ile gafillik, bilinçli yapıldığı takdirde ise zalimliktir.

Bir zamanlar “Kemalizm Türk’ün dinidir”, “Atatürk seni sevmek millî bir ibadettir” sözleriyle başlayan temennilerin, dini ibadet şekillerini ihtiva eden 10 Kasım merasimleri ile dini bir hüviyete kavuşturulmak istendiğini görüyoruz. Bir meczubun heykele saldırmasını bahane ederek tüm Müslümanları tahkir edip mahkum etmek isteyenlerin; pedagojik açıdan tamamen anlamsız bu Kemalist dayatmalara seslerini çıkarmadığını da görüyoruz. Müslümanlar olarak modern putçuluğun, şirkin, zilletin kemale erdirilmek istendiği bu çarpık çağa itiraz ediyoruz.

Konu ile alakalı başta milli eğitim bakanlığı yöneticileri olmak üzere okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, ailelerimizi, okul aile birliği başkanlarını ve öğrencilerimizi bu türden dayatmalara karşı uyanık olmaya ve gereken tepkileri göstermeye davet ediyoruz. Gösterilemeyen her tepkinin bu vebale ortak olmak anlamına geldiğini hatırlatıyoruz.

İslam fıtratı üzerine doğan çocuklarımızın dayatmalarla, zorbalıklarla, çeşitli eğitim usulleri ve müfredatlarla fıtratlarından koparılmalarına asla razı değiliz. Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, peygamber olarak Hz. Muhammed (as)’dan memnunuz. Şüphesiz hayatımız, ölümümüz ve ibadetlerimiz ancak alemlerin Rabbi Allah içindir.

MEDENİYET VAKFI

secde ataturk

secde ataturk 2

secde ataturk 3

secde ataturk 4

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız