İLKA 1. YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI

ilka 1. istisare

Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Ömer Küçükağa, İlim Adamı M. Beşir Eryarsoy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, 29 Mayıs Üniversitesi Arömer Başkanı Yrd. Doç. İbrahim Helalşah, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın,

Özeliz Dershanesi Kurucu Müdürü Fizik Öğretmeni Erdal Ardıç, İLKA Kurucu Müdürü Hakan Bayam, İLKA Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Ahmet İmamoğlu, İLKA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hakkı Toprak’tan müteşekkil yüksek istişare kurulumuz yurtdışı görevi sebebi ile aramızda olmayan Dr. Mehmet Fatih Aydın haricinde tam katılımla gerçekleşti.

Toplantının genel amacı 2019'u değerlendirmek, 2020 yılını planlamak oldu. Bu çerçevede; Hakan Bayam geçtiğimiz yılın genel bir değerlendirmesini yaptı.

Dr. İbrahim Helalşah, okulumuzda uygulanan ARÖMER Arapça eğitim sistemini anlattı. Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Ömer Küçükağa, öğrencilerimizden beklenen; ümmetçi, ahlaklı, akleden ve çalışkan profili üzerinde durdu.

Yüksek İstişare Heyetimiz, aşağıdaki başlıkları detaylı bir şekilde ele aldı;

Genel Müfredat ve Neyi Hedefliyoruz?

Ders başlıkları, hocalar ve kitaplar.

Öğrenci profilimiz.

Temel hedefimiz.

Dil politikamız.

Sanal âlemin eğitimimizdeki yeri.

Açık Lisedeki derslere takviye.

Arapça okutulacak dersler.

Atölyeler, kulüpler, sanat, etkinlik ve yetenekler.

Yatılı olması ile alakalı görüş ve teklifler.

2. bir dil (İngilizce)?

Üniversiteye hazırlık.

Okulumuzun eğitim çerçevesi.

Seminerler.

İlave gündemler….

Bütün bu gündemler, bu alanda söz sahibi Türkiye’nin önde gelen ilim adamı ve eğitim uzmanlarının çok değerli katkı ve katılımları ile detaylı bir şekilde ele alındı.

Bütün bir gün boyunca ele alınan konular rapor haline getirilerek İLKA’nın yönetim kuruluna, istifade edilmesi üzere sunuldu.

Yılların tecrübesinden süzülerek gelen her bir düşünce ve fikirden faydalanarak hazırladığımız, Türkiye’de bu alanda en kapsamlı ve iyi planlanmış bir program olduğuna inandığımız müfredatımızla 2019-2020 yılına hazır olduğumuzu belirtir, bu konudaki hedeflerimizi paylaşmak üzere siz değerli öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuza bekleriz.

Bu vesile ile çok değerli vakitlerinden esirgemeden okulumuza yaptıkları destek vesilesi ile katılan her bir hocamıza en içten şükranlarımızı sunarız.

ilka 1. istisare 2

ilka 1. istisare 3

tefsir dersleri

Yazanlarımız