ÇOCUĞUNUZUN YETENEKLERİNİ KEŞFEDİN!

“Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır…”  Her çocuk dünyaya Allah’ın ona bahşettiği eşsiz yetenekler ve onu biricik yapan değerlerle gelir. Kesilip dikilmemiş kumaş gibidir. Ancak bizler onu kendi ellerimizle kendimize benzetir, üzerimize uygun bir kıyafet hâline getiririz. Bizler iyi isek ne âlâ! Kumaşa yazık olmaz. Yok, eğer bizler o kadar da iyi değilsek, bize düşen iyinin kıymetini bilmektir.

 

Çocuğun kıymetini çocukken bilmek, onun geleceğini sağlama almak demektir.

Her zaman vurgulandığı gibi çocuğun ilk altı yılı son derece önem taşımaktadır. Bunun en önemli sebepleri çocuğun davranış ve tutumlarının bu dönemde başlayıp neredeyse tamamlandığı, ince motor ve kaba motor becerilerinin hızla geliştiği, kavram becerilerini bu dönemde kazanmasıdır.

İstisnasız bütün çocuklar genlerinde bulunan yeteneklerle dünyaya gözlerini açarlar. Bu yetenekler

belirli bir döneme, yani aşağı yukarı 4 yaşa kadar keşfedilmeyi bekler. Lakin keşfedilemeyen yetenekler bir daha dönmemek üzere uçup giderler.

Nitekim çocuk gelişim uzmanlarının yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuçları da bu bilgileri doğrulamaktadır. Ayrıca bilim adamları her çocuğun beyninde muazzam bir potansiyel bulunduğuna inanmaktadırlar. İşte burada ebeveynlere ve eğitimcilere çok iş düşmektedir. Kimi anne baba çocuğunun duyduğu ilgi alanlarını boş ve gereksiz bulmakta bunun sonucunda da farkında olmadan çocuğunun yeteneğini köreltmektedir. Kimi anne baba ise çocuğun yeteneğini zamanında fark etmekte, lakin ona rehber olmaktansa aşırı baskıyla çocuğu bunaltmakta ve çocuğu o yetenekten hızla soğutmaktadır.

Yapılacak en doğru yöntem dinimizin de vurguladığı gibi orta yolu bulmaktır. Yani çocuğun yeteneğini

gördüğümüz zaman ne gereksiz bulup önemsememe yoluna gideceğiz ne de “Ooo, benim çocuğum üstün yetenekli, çok titiz davranmalıyım.” deyip onu baskı altına almayacağız.

Çocuğun herhangi bir konuda üstün yeteneği görüldüğünde olağanüstü olarak yorumlamaya ve bunu abartılı davranışlara dökmeye gerek yoktur. Unutulmamalıdır ki dünya da birçok alanda üstün yetenek

gösteren çocuklar vardır.

En güzeli, böyle bir durumla karşılaşıldığında Mevlâ’ya şükretmek ve çocuğun yetenekli olduğu alanda başarılı ve hayırlı olması için dua etmektir. Akabinde orta yolu bularak abartılı davranışlardan kaçınmalı ve çocuğa gerekli imkânları tanıyarak ona destek olmalıdır.

Çocuğa yeteneği konusunda destek olmak ve yeteneklerini geliştirmek için şunlar yapılmalıdır:

• Merak uyandırmak

• Sorularını sabırla cevaplamak

• Kendisini tanımasına yardımcı olmak

• Aşırı ilgi ve davranışlardan uzak durmak

• Deney yapmak istediğinde gerekli ortam ve imkânı sağlamak

• Onu cesaretlendirmek

Çocuk yetenekleriyle ışıl ışıl parlayan bir cevher gibidir. Bu yetenek, dile, renge, ırka bağlı farklılık göstermez. Dünyanın çeşitli toplumlarının kendi elleriyle oluşturdukları sosyal katmanlar çocuklara dokunmaz.

Lâkin çocuklar büyüdükçe kendini o katmanlardan birisinin içine bırakmaya başlar. O anda yetişkin, çocuktan çok daha evvel hamleler yapmalıdır.

Minik beyinlerdeki cevherler sönmemesi için ebeveynlere ve eğitimcilere düşen en önemli görev, iyi bir gözlemci olmak, çocuğa yol açmak, o yolda ona rehber olmak, gerekli olan imkânları ona sunmaktır.

Çocuk, küçümsenmeyecek kadar büyüktür ve beyni bir yetişkinden daha derin düşünür. Unutulmamalıdır ki her çocuk içinde koskocaman bir dünya taşır. O dünyayı şekillendirmek ise bizlerin tutum ve davranışlarına bağlıdır.

Zuhal Güney

Yazanlarımız