KONFERANSA DAVET

muslumanin hayattaki rolu besir eryarsoy

Medeniyet Vakfı Adana Şubesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen sunumunu M. Beşir Eryarsoy Hocamızın yapacağı "Müslümanın Hayattaki Rolü" konferansı 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 20.00'da Adana Hanedan Sarayı Davet Solunu'nda, teşriflerinizi bekleriz.

Not: Program erkeklere özeldir.

M. BEŞİR ERYARSOY KİMDİR?

1975- 1978 yılları arasında Gümüşhane Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde, 1978- 1981 yılları arasında İstanbul Rami Ortaokulunda Din Bilgisi Öğretmenliği yaptı.

1982- 1984 yılları arasında Libya’da muhtelif Türk Şirketlerinde Arapça Türkçe tercümanlığı yapan M. Beşir ERYARSOY bu tarihten 1996’ya kadar serbest olarak ilmi çalışmalarına devam etti ve yoğun olarak tercüme ile iştigal etti.

1996- 2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belagatı dalında öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

2000-2001 ders yılında Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesinde, 2001-2002 ders yılında ise kuruluşuna katkıda bulunduğu Avrupa İslam Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Arapça ve Akaid dersleri verdi.

2010 yılında Milli Eğitimden emekli oldu.

2013-2018 yılları arasında Medeniyet Vakfı Başkanı olarak görev yaptı.

Düşünce, Tevhid, Mektep ve Değişim Dergilerinde, Medeniyet Derneği internet sitesinde araştırma- incelemeleri yayınlandı. Halen Medeniyet Derneği yayın organı "Medeniyet Bülteni"nde ve Medeniyet Vakfı resmi internet sitesinde yazılarını yayınlamaktadır. Ayrıca Şamil İslam Ansiklopedisi ile Sosyal Bilgiler Ansiklopedisi'nin muhtelif maddelerinin telifini yaptı.

Prof. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA ile birlikte Kur’an-ı Kerim meali hazırladı.

Çok sayıda telif eseri bulunan M. Beşir ERYARSOY tercüme ettiği on binlerce sayfa eser ile Arapça tercüme alanında sayılı ilim adamları arasında yer almaktadır.
M. Beşir Eryarsoy hali hazırda telif ve tercüme işlerini de sürdürmeye çalışmakta, halka ve çeşitli öğrenim kademelerindeki ilim meraklılarına çeşitli dersler vermeyi de sürdürmektedir.

Telifleri arasında:
İslâm'da Devlet Yapısı
İman ve Tavır
İslâmî Hareket ve Problemleri
Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz
Kur'ân-ı Kerim Meali (müşterek) adlı eserleri sayabiliriz.

Tercümesini yaptığı eserler
Said Havvâ'nın el-Esas fi't-Tefsir,
Kurtubî'nin el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kurân adlı tefsiri
Mukatil b. Süleyman'ın Tefsiri,
Sa'dî Tefsiri,
Hâkim'in el-Müstedrek adlı hadis kitabı,
Nevevî'nin el-Minhâc adlı Müslim Şerhi,
İmam Tahavî'den Hadislerle İslâm Fıkhı gibi birçok kaynak eserler..

Ayrıca Hasan el-Bennâ'dan, Seyyid Kutub'dan, Muhammed Kutub'dan ve daha başka birçok çağdaş İslâm ilim ve fikir adamından çok sayıda eseri Türkçe'ye kazandırmıştır.

muslumanin hayattaki rolü