KAÇINMAK - SIĞINMAK

kacinmak siginmak

Kaçınmamız gereken haller, vasıflar, ortamlar ve kişiler vardır. Buna mukabil sarılmamız/ sığınmamız gereken haller, vasıflar, ortamlar ve şahıslar da vardır. Bu konuda nelere sahip çıkacağız, nelerden ve kimlerden sakınacağız iyice tesbit etmemiz ve ona göre hayatımızın seyir çizgisini takip etmemiz elzemdir.

Hayat çizgisini kendince netleştirenler varsa, onlar da bir daha gözden geçirsinler, belki bir yerlerde bazı boşluklar, eksiklikler, yanlış öncelikler olabilir.

Kaçınmamız ve sarılmamız gerekenlerin de bir hiyerarşileri, bir öncelik - sonralık derecelendirmeleri vardır, buna da riayet etmemiz gerekir.

Bu hususu ciddi yapabilirsek, kendimizi de iyi tahlil edebilirsek, bundan sonraki hayatımızda daha verimli olabilme imkânını elde edebiliriz.

Tabii ki, bu her şeyi düzeltir, hayatımız fevkalade düzene girer, bu planı yaparsak hayat güllük gülistanlık olur diye de bakmamalıyız. Gayret gösterenlere, kendine çeki düzen vermek isteyenlere bir hatırlatmadır. Çoğu kişi bunları biliyor. Sadece hatırlatmak istedik.

Önümüz Razaman-ı şerif, her Ramazanda olduğu gibi bu mübarek ayda da gene önümüze çokça büyük büyük meseleler(!) sürülecek, o mühim ve ciddi(!) meselelerle bizi meşgul edecekler.

Eğer hayat çizgimizi biz tayin eder ve çizdiğimiz yol üzre yürümeye devam edersek o yüce ve büyük meseleler bizi yolumuzdan ve istikametimizden saptıramaz.

Kaçınmamız ve Sarılmamız/ sığınmamız Gereken Hususlardan Bazıları

- İlk önce inkârdan, Allah'a şirk koşmaktan kaçınacağız. Müşriklerle asla dost ve ahbaplık etmeyeceğiz. Bizim dostlarımız, müminlerdir, Müslümanlardır. Durduğumuz yer ve içinde olduğumuz ortam açık ve sarih olmalıdır, dışarıdan bakan bizim ortamımızın İslamî bir ortam olduğunu hemen anlasın, bundan kaçamayız. Sığınağımız, Allah'tır, sosyal ortam olarak da Müslüman toplumudur.

- Şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan, şeytanî ortamlardan, şeytanî yapılardan Allah'a sığınırız. Allah'a dost olan insanlarla, Allah'ın istediği şekilde yaşayan topluluklarla, Allah'ın insan için biçtiği idare biçimini uygulamaya çalışan düzende yaşamak isteriz.

- Akıllı insanlarla oturup kalkacağız, aklı küçümseyen insanlara itibar etmeyeceğiz. Akıldışılığı marifet sayan kişi, tutum, davranış ve ortamlardan kaçınacağız.

- Aklını iyi kullanan ve fakat akıltaparlık yapmayanları önemseyeceğiz.

- Olay ve eşyaya mükafat ve mücazat -sevap ve günah- gözüyle bakacağız. Bunun için, yüce ahlak üzere bir hayat bina edeceğiz. Düşük ahlaklı, dedikoduculara yaslanmayacağız. Sapkınlık ve hidayeti tartacağız, sapkınlıklardan kaçacağız, hidayet yoluna koyulacağız.

Bu konuda bize konulan engellere asla itibar etmeyeceğiz, hidayete engel olmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz.

- Dalalet üzere olanlarla asla uyuşmayacağız, onların mülayimliklerine kanmayacağız. Çünkü isterler ki, bir yumuşama ortamı olsun ve yavaş yavaş bizi kendi alanlarına, ortamlarına çeksinler ve bizi kendilerine benzetsinler. Uyanık olacağız bu hileye imkân vermeyeceğiz.

- Durup dururken yemine sarılan, yalanlarını yemin ile kapatmaya çalışanlara. Daima kusur arayanlara. İnsanları kınamayı, yanlışlarını aramayı huy edinenlere. Söz taşıyan nemmamlara. Günaha aldırış etmeyen lakaytlara. İnsanlara hakaret etmeyi meziyet addedenlere. Mal- mülk, makam- mevkii ile böbürlenenlere... Asla itibar etmeyeceğiz ve onların tehditlerine de aldırış etmeden hak yolumuza devam edeceğiz.

- Allah'ın Kitabı'na, Rasulü'nün sünnetine, İslamî değerlere değer vermeyen, onları değersiz gören, onlarla alay edenlerden kaçınacağız. Buna mukabil, Kur'an'a, sünnete ve İslami değerlere bağlı, onları hayatının merkezine koyanlarla kucaklaşacağız, onlarla hemhal olacağız. Bu konuda kamplaşma olur endişesini taşımayacağız.

- Fakirlerden kaçanlardan varsa, biz de onlardan kaçacağız. Zengin-fakir ayırımını yapanlara dost gözüyle bakmayacağız. Fakir- zengin ayrımını yapmayacağız. Takva ve ihlas üzere yol alanlarla olmaya çalışacağız.

- Başarıyı nefsine ve gayretine bağlayıp, Allah'ın yardım ve inayetini yok sayanları biz de onları yok sayacağız. Başarının Allah'tan olduğuna inananlarla olacağız. Gayret bizden başarı Allah'tandır diyen ehl-i imanla yol almaya çalışacağız.

- Allah'ı çokça zikredenlerle, Kur'an okuyan ve üzerinde tefekkür edenlerle beraber olacağız, lakin zikri kalkan edinip onunla insanlara caka satanları ayıracağız. Onlardan uzaklaşacağız.

- Ölümü unutmayan, öldükten sonra dirilişe inanan ve hayatını ona göre düzenleyenlerle beraber olmaya çalışacağız. Karşılaştıklarında birbirlerine HAKKI ve SABRI tavsiye edenleri dost edineceğiz.

- Emribilmaruf ve nehyianilmünkeri diriliğinin sebebi sayanları kardeş edinenlerin safında olacağız.

- İslam dininin, dün olduğu gibi, bugün de çağın tüm problemlerine çözüm sunduğuna inanan inanç erleriyle yoldaşlık edeceğiz.

- İnanç ve dava adamlarının İslam'ı anlama ve anlatma ordusunun neferi olmaya çaba harcayacağız.

- Kainatı, gökleri, yeryüzünü tefekkür eden, onları anlamaya çaba harcayanlarla olacağız. Kainata, börtü böceğe, ağaca, kuşa, ineğe, eşeğe, yılana, çıyana, taşa, toprağa değer veren, onları koruyup kollayanlarla omuz omuza olacağız. Kainata, ağacı- kurda, kuşa, börtü böceğe savaş açanlara da savaş açacağımız. Bileceğiz ki, bütün mükevvenat bize Allah'ın emanetidir, onu muhafaza etmek de dini bir vecibedir.

...

Kâzım Sağlam

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız