ÜNİVERSİTE PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİ

universite panel 3

Gençlik Sohbetleri'nde bu hafta "Endüstri 4.0, 3D Yazıcılar, Biyo-Teknoloji" konuları üniversiteli kardeşlerimizin gerçekleştirdiği panelde konuşuldu. 7 Nisan Cumartesi günü Medeniyet Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleşen panelde, çağımızın endüstri teknolojisinin ulaştığı dördüncü evre, 3D yazıcıların insan hayatına sunduğu imkanlar, genetik ilminde gerçekleşen yeni keşiflerin toplumların değişimine ve dönüşümüne etkisi ele alındı.

 

İstanbul Teknik Üniversitesinden üç arkadaşımızın konuşmacı olduğu panelde Fatih İncehasan “3D Yazıcılar”, Ahmet Furkan Girgin “Endüstri 4.0”, Abdulkadir Özel “Biyo-Teknoloji” konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Panelin oturum başkanlığını İstanbul Üniversitesi’nden Fatih Adıgüzel yürüttü.

Panel boyunca yeni teknolojilerin insan hayatına getireceği imkân ve fırsatlar konuşulurken, oluşabilecek tehlikelere de dikkat çekildi. Yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni çalışma yöntemlerinin hakim olacağı değişim sürecine medeniyetimizin değerlerini kaybetmeden hazır olmamız vurgusu ön plana çıktı. İçinde yazılımın olduğu, kod yazmanın yeni bir dünya dili olarak ortaya çıktığı bir gelişmeye kayıtsız kalmanın köleliği tercih etmek olduğu konuşmacıların ortak vurgusu oldu.

Sunumları ile çok değerli bilgiler sunan konuşmacı arkadaşlarımıza takdim edilen hediyelerin ardından programımız sona erdi.

panel 1

panel 2

panel 3

panel 4

panel 5

panel 6

panel 7

panel 8

panel 9

tefsir dersleri

Yazanlarımız