İSLAM İKTİSADI PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİ

islam iktisadi paneli

Üniversiteli kardeşlerimizin sunumu ile “Temel Değerleriyle İslam İktisadı” panelimiz gerçekleşti. İsmail Ünal, Yüsref Yeşilbingöl, Metin Altay ve Muhammed Madenci kardeşlerimiz hazırladıkları slaytlar eşliğinde İslam iktisadını genel çerçevede ele aldılar.

Kapitalist ekonomi içerisinde sürekli krizlerin mevcut olmasının alternatif bir model arayışını beraberinde getirdiğini, buna bağlı olarak da İslam iktisadına olan ilginin de arttırdığını ifade ettiler.

İslam iktisadının insana, topluma, mülkiyete, emeğe bakışını dile getiren panelistler, İslam iktisadının İslam ahlakı ve şeriatı ile birlikte tam manasıyla uygulanabileceğini ifade etti.

Katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile panelimiz sona erdi. Panelde konuşmacı olan kardeşlerimize ve katılımcılara teşekkür ederiz.

islam iktisadi paneli 1

islam iktisadi paneli 2

islam iktisadi paneli 3

islam iktisadi paneli 4

islam iktisadi paneli 5

islam iktisadi paneli 6

tefsir dersleri

Yazanlarımız