• MEDENİYET BÜLTENİ'NİN 58. SAYISI ÇIKTI

      Türkiye'nin son yüzyılına damgasını vurmuş çok önemli bir İslâm şairini, Üstat Sezai Karakoç'u, geçtiğimiz kasım ayında ahirete uğurladık. Koca bir nesle kol kanat geren ulu çınar, sessiz sedasız ayrıldı aramızdan. Seksen sekiz yıllık ömrüne nice...

DUYURULAR

MEDENİYET İSLAMİ İLİMLER AKADEMİSİ

medeniyet islami ilimler akademisi 2022 1. afis

Medeniyetimizin yeniden ihya ve inşası hiç şüphesiz eğitilmiş nesillerle mümkündür. İnancına, İslam ilim geleneğine güvenen, çağın tanıyan ve çağın problemlerine İslam’ın çözüm getirdiğini düşünen Müslüman gençler bu davanın taşıyıcısıdırlar.

 

İslam toplumunun ilahi ve nebevi mesajla sahih ve sağlam bir ilişki kurabilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. İslami ilimler aynı zamanda Müslümanların yaşantılarının ve düşüncelerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu sebeple İslami ilimleri temel düzeyde öğrenmek, bölümü ne olursa olsun Müslüman üniversite öğrencileri için önemli bir gereksinimdir. Medeniyet İslami İlimler Akademisi ile hem çağın ruhunu hem de kendi medeniyetini kavrayacak dirayet ve feraset sahibi gençlerin yetişmesi için bir adım atmak gaye edinilmiştir.

GAYEMİZ NEDİR?

Bu programımızla medeniyet fikrini insanlığa ulaştıracak nitelikli nesiller yetiştirmeyi kendimize gaye ediniyoruz. Gençlerimizin insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilecek ilmî, fikrî, ahlakî, sosyal ve kültürel yönden birikime sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla katılımcı kardeşlerimize İslami İlimler ve Sosyal Bilimler alanlarında ilmi altyapı vermeyi, eğitim hayatlarının devamı için akademik planlarına destek olmayı hedefliyoruz.

Medeniyet İslami İlimler Akademisi’nde bu dönem Dr. Öğr. Üyesi Adem Levent Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori (1 Hafta), Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Işık Müslümanların İstikamet Arayışı (1 Hafta), Ünal Gündoğan Amerikan Tarihi (1 Hafta), Doç. Dr. Mehmet Keskin Eşariliğin Teşekkülü ve Görüşleri (2 Hafta), Dr. Fatih Mehmet Aydın Ehl-i Hadis Ekolü İmam Malik ve Maliki Mezhebi (2 Hafta) ve Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Cumhuriyet Tarihi (2 Hafta) dersleri ile bizlerle birlikte olacaktır.

Programları belirtilen tarihlerde saat 21.00'da MEdeniyet Vakfı Youtube kanalından canlı yayınla izleyebilirsiniz.

medeniyet islami ilimler akademisi 2022 2. afi

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız