• AÇILIM - ATILIM

      Sıkışan ve daralan her kişi, her müessese, her devlet, her anlayış ve düşünüş, her medeniyet; atılım ve açılım yapmak ister. Bu sanıldığı kadar kolay ve hemeninde olabilecek bir durum değildir. Bu işin sancısını çekenler, -ister kişi olsun ister...

DUYURULAR

MEDENİYET DERGİSİNİN 64. SAYISI ÇIKTI

medeniyet dergisi 64. sayı

Medeniyet Düşünce ve Kültür Dergisi’nin 64. sayısı okurlarıyla buluştu. 2005 yılında bülten hüviyetiyle yayın hayatına başlayan ve üç aylık periyotlarla okuyucusuyla buluşan dergi, “Toplumsal Dönüşüme İslami Bakış” manşetiyle yayımlandı. Toplumsal değişimin dosya konusu olduğu sayıda; çeşitli makalelerin yanı sıra deneme, hatırat, film-kritik, şiir gibi farklı edebi türden yazılar yer alıyor. Dergi editörü tarafından kaleme alınan tanıtım yazı şu şekilde:

Kıymetli Medeniyet Okurları,

Hayatın ve toplumun sürekli değiştiği inkâr edilemez bir gerçektir. Değişim tarihin her döneminde söz konusu olmuş, sosyolojinin en temel kavram ve konularından birini meydana getirmiştir. Hatta sosyolojiyi bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkaran ana sebebin 18-19. yy.da yaşanan hızlı toplumsal değişim olduğu söylenebilir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, toplumsal değişimin merkezinde insanın olduğunu belirtmiş ve menfi yada müspet yöndeki değişimin insan iradesiyle gerçekleştiğini beyan etmiştir. Toplumsal değişime ilişkin ayetlere bakıldığında insanın güçlü iradesiyle değişimin odak noktasında yer aldığı ve değişimin yönünü tayin ettiği görülür. Müslümanlar için Kur’an-ı Kerim ve sünneti seniyye inanç kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal değişime yön veren temel esasları da vazetmektedir. Kur’an-ı Kerim Müslümanlara toplumsal değişim hususunda özne rolü vermekte, beyan ettiği emirler/hükümler ile etkin bir tavır sergilemesini istemektedir.

Tarih boyunca Müslümanlar değişim konusunda çeşitli konumlar almışlar; bazen toplumsal değişimin öznesi, bazen değişimin destekleyicisi, bazen de değişimden etkilenen olmuştur.
Zamanı, mekânı, kültürü dikkate alarak bugün Müslümanların toplumsal değişimde hangi konumda olduğu önyargıdan uzak, indirgemeciliğe düşmeden, bilimsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Kıymetli Okuyucularımız,

Medeniyet Düşünce ve Kültür Dergisi olarak bu sayımızda “Toplumsal Değişim” konusunu sayfalarımıza taşıdık, çok geniş bir muhteva ifade eden bu konuyu bazı açılardan irdelemeye çalıştık. Medeniyet Vakıf Başkanı Kâzım Sağlam “Açılım–Atılım, Açmazı Açmak” başlıklı yazısında; sıkışan, daralan, açılım ve atılım yapmak isteyen kişi, müessese, devlet ve medeniyetlerin önem vermeleri gereken hususlara dikkat çekti. “Değiş(tir)me ve Değişim” yazısında M. Beşir Eryarsoy değişim ile alakalı kavramsal analizlerde bulunarak İslam’ın öngördüğü değişimin mahiyetinin ne olduğunu anlattı, İslâm ile cahiliye düzeni arasında karşılaştırma yaparak değişimin boyutuna değindi. Dinler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alıcı, “Toplumsal Dönüşümler Karşısında Peygamberlerin Devrimleri” başlıklı yazısında konu ile alakalı yaklaşımları özetleyerek peygamberlerin örnek şahsiyetleri ile kitlelerin zihinlerine ve gönüllerine hitap ederek meydana getirdiği toplumsal dönüşümlere yer verdi. Musa Özdemir “Toplumsal Değişimin Anahtarı: Davet” isimli yazısında davette dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. “Toplumsal Değişim ve Aile” başlıklı yazısında Eğitimci-Yazar İdris Gökalp modern dönemde toplumsal dönüşümün aile ilişkilerinde meydana getirdiği değişimleri ilgimize sundu. Eğitimci – Yazar İsa Arı “İnternet Kullanımının Toplumsal İlişkilerin Dönüşüme Etkileri” yazısı ile bu sayıya katkı sağlarken, Aile Danışmanı Emine Gül Yıldırımlı Hanımefendi “Dijitalleşmenin Meydana Getirdiği Risklerden Çocuklarımızı Nasıl Koruruz?” yazısıyla bu konuda dikkat etmemiz gereken hususları ifade etti.

Dr. Ahmet Zeki İzgöer tarihsel mirasımıza yapılan zulmü dile getirdiği “Karaköy’de Şirin bir Mabed: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi” yazısı ile tarihi şaheser konumundaki bir yapıtın başına gelenleri okuyucularla paylaştı. M. Beşir Eryarsoy Hoca ile yapılan nehir söyleşi her sayıda olduğu gibi bu sayıda da Medeniyet okurları ile buluşuyor. “Medeniyet Vakfı Mezunlar Buluşması” kapsamında Bekir Sağlam, Mücahit Gültekin, İbrahim Hakkı Toprak ve Ömer Küçükağa’nın sunumları özetlenerek okuyucuların istifadesine sunuldu.

Bu sayıya Süleyman Arslantaş “Hayatın İçinden”; Uzm. Psikolojik Danışman Zuhal Güney Hanımefendi “Hayatı İzlemek Mi, Yaşamak Mı?”; Mehmet Alan “Külrengi Aşkına: SoGong-Nyeo” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu. Şair M. Furkan Yılmaz ve Şair Sadettin Yıldız’ın kaleme aldığı güzel şiirler yine bu sayıda okuyucularını bekliyor.

Yeni sayıda buluşmak temennisiyle, Allah’a emanet olunuz.

medeniyet dergisi 64. sayısı çıktı

Medeniyet Dergisi Kapak

 

tefsir dersi 2020

whatsapp takip edin

Yazanlarımız