• İNSAN KENDİ ÖZÜNE BAKABİLİR Mİ?

      Uzun bir aradan sonra tekrar huzurunuzdayım. Geçirmekte olduğumu bir rahatsızlık nedeniyle yazıya ara vermiştim. Bundan böyle yazı tarzımı belki konu seçimini değiştirmeyi düşünüyorum. Bakalım becerebilir miyim? Dualarınızı bekliyorum. 

DUYURULAR

MEDENİYET'İN 100'Ü PROJESİ

medeniyetin yuzu

Bu projede seçkin, özverili ve çalışkan bir ekibin, gönüllülük çerçevesinde Allah’ın rızasını kazanma gayreti içerisinde, ayetler ve hadis kaynakları içerisinde yapılacak titiz araştırmalar ile 100 güzel fikri ortaya çıkarması ve uygulamaya geçirmeye çalışması esas alınmıştır.

Ayet ve hadislerin bizlere emir ve tavsiyelerine hayatımızın akışında karşılık bulmalarını sağlamak, bu emir ve tavsiyelerin uygulanmaları için gerekli ortamların hazırlanmasına vesile olmak amaçlanmıştır.

ORGANİZASYON ŞEKLİ

Adım adım aşağıdaki yolların izlenmesi ön görülmüştür.

Kültür merkezlerimizde, üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları gruplarımızda söz konusu proje ile ilgili görsel ve yazılı metin şeklinde, yine destekleyici olarak da web sayfamız ve sosyal medyada duyurular yapılacaktır.

Duyurulara gelecek yanıtlar ile bir proje ekibi belirlenecek ve bu ekip periyodik aralıklarla toplanıp fikir üretme ve uygulamaya geçirme önceliği ile çalışmalara başlayacaktır. Bu çalışmalar araştırma (kaynak taraması) ve uygulama olmak üzere iki önemli ayaktan oluşacaktır.

İlk etapta projeler belirlenirken basitten zora doğru bir yol izlenecektir. Projelerin süresi, gerçekleştirileceği tarihler, gerekli insan kaynağı ve maddi ihtiyaçlar belirlenecektir.

İhtiyaç durumunda projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli sponsor ve bağışçı arayışları yapılacaktır.

Fikirlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine müteakip tüm aşamaları ile sosyal medyada yayınlanacak ve bir sonraki proje için çalışmalara başlanacaktır.

Karmaşık ve takibi zor hale gelmemesi için aynı anda birbirine paralel olarak devam edecek proje sayısı sınırlı olacaktır.

Örnek olarak, aşağıda belirtilen bazı ayet ve hadislerin gündelik hayatımızda uygulamasına yönelik proje bazlı karşılıkları yeterince açıklayıcı olacaktır.

1. “…Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere ihsân ile muâmele edin, iyi davranın…” (en-Nisâ, 36)

“Cebrâîl bana, dâimâ komşu hakkını tavsiye ederdi. Öyle ki ben, komşuları birbirine mîrasçı kılacak zannetmiştim!” (Buhârî, Edeb, 28)

"Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde ikrâm et!” (Müslim, Birr, 143)

“Komşusu açken tok yatan kimse bizden değildir.” (Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167)

İlgili ayet ve hadisler ışığında gerçekleştirilebilecek örnek proje: İhtiyacı Bulunan Komşularımıza Ayni ve Nakdi Yardımlar

2. “Kim bana insanlardan bir şey istemeyeceğine söz verirse, ben de onun cennete gireceğine kefil olurum.” [Nesai]

“Halktan bir şey istemeyin! Bir misvakı bir defa kullanmak için de olsa.” [Beyheki]

İlgili hadisler ışığında gerçekleştirilebilecek örnek proje: Dilencilere Birebir Görüşmelerle Nasihatte Bulunulması

3. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.” (Tahrim-6)

İlgili ayet ışığında gerçekleştirilebilecek örnek proje: Radyo Çocuk (Günde sadece 1 saat, çocukların yatma saatine denk getirilecek şekilde yayınlanabilecek ve kendilerine İslâmı ve onun getirdiği güzel âhlâkı anlatabilecek yayınların yapılacağı bir mobil uygulama)

BEKLENEN SONUÇLAR

Küçük veya büyük yukarıda örnekleri verilen ve benzerleri gerçekleştirilebilecek olan bu 100 proje ile İslâm medeniyetinin sıcak yüzü insanımıza anlatılmış olacaktır. İnsanımızda İslâm’a yönelim hızlandırılacaktır.

Bedenen, madden veya mânen destek verebileceğinizi umarak, katılım talepleri ve başvurular için maillerinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine bekliyoruz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır!

medeniyetin 100u

tefsir dersleri

Yazanlarımızmedeniyet bulten logo

muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar