• GELECEK TASAVVURU

      İki kelime, iki kavram, “gelecek” ve “tasavvur”  Gelecek; 1. (Zaman olarak) içinde bulunulan andan sonraki; henüz yaşanmamış, ilerideki. 2. İleride olması, gerçekleşmesi beklenen. 3. is. Zamanın içinde bulunduğumuz andan sonraki bölümü; henüz...

DUYURULAR

EMRİ BİL MARUF ve SORUMLULUĞUMUZ

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” (Al-i İmran 104) Genç Birikim Derneği Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Zeynep-Der Başkanı Sabiha Ateş Alpat Hanımefendi bir konuşma yaptı.

Seküler algı ve anlayışların baskın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Medeniyetimizin temel esaslarını gerektiği gibi güncelleştirip gündeme almadığımızda sekülerizim kirlerinden etkileniyoruz. Hatta hayatımızı organize etmeye yeltenerek bizim üzerimizden rant sağlıyorlar. İmanın gereği olan ilkeleri yaşam alanında görünür kılarak canlı tutmadığımızda, gayri İslami ahlak ve anlayışların çirkinliklerinin hoş karşılandıklarını, hiç sorgulanmadan kabul gördüklerine şahit oluyoruz, ne yazık ki. Küresel modernizmin kol gezdiği bu ortamda en zayıf kalan noktalarımızdan biri de “Emri Bilmaruf” ilkesindir. Bu husustaki duyarsızlığımız, gözümüzün önünde cereyan eden ahlaksızlıklara ses çıkarmayışımız toplumsal yozlaşmayı hızlandırıyor. Bireyselleşen, yalnızlaşan ve yabancılaşan bir toplumda insanları duyarsızlaştıran tüm olgu, anlayış ve davranışlara karşı iyiliği ve hayrı gündemde tutarak, Allah ve Resul yoluna çağırarak var olmak zorundayız.


Sabiha Ateş Alpat Hocamız bizi bu önemli konuda aydınlattı. Sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattı. Konuşmasına Müslüman kadınların sorumluluklarına dikkat çekerek başlayan hocamız, Müslüman’ın 5M’si şeklinde formülize ettiği; Mümin, Muvahhid, Müslüman, Muttaki ve mücadele kavramları üzerinden konuyu detaylandırdı. Müslüman’ın hayatına Allah’ın boyasıyla renk vermesi gerektiğine ekonomiye, siyasete, eğitime, sokağa ve her şeye İslam boyası çekerek kavram ve meseleleri İslami bir bakışla değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra konuşmasına bu minvalde devam eden Sabiha Hoca, salonu dolduran kardeşlerimiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz bir sunum gerçekleştirdi. Teşriflerinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi borç addederek, Allah razı olsun deriz. Bu konuşmanın tam metnini dergimizin yeni sayısında (Ocak Ayında) okuyabilirsiniz.

tefsir dersleri

Yazanlarımızmedeniyet bulten logo

muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar