GAZZE ÇALIŞTAYINA DAVET

 Gazze Savaşın Dinamikleri Süreci banner

Özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere insani yardım gönüllüleri, aktivist, araştırmacı yazar ve gönüllülerin katılım sağlayacağı “Savaşın Dinamikleri, Süreci ve Sonrasıyla Gazze” çalıştayı 4 Şubat 2024 tarihinde online olarak Google Meet platformu üzerinden gerçekleşecektir.

Çalıştay'da alanında uzman katılımcıların yorumlarıyla Gazze’de yaşanan sorunlar, Gazze dışındakiler olarak bizlerin yaşadığı sorunlar,

Gazze’deki savaş sonrasında yapılabilecekler hakkında tespitler ve beklentiler konuşulacak ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

Bu kapsamda devam eden Gazze Savaşı hakkında “Ülkemiz açısından yapılabilecekler ve çıkarılacak dersler, Savaş sürecinde Gazze analizi ve Savaş sonrasında neler yapabiliriz vb.” temalar çerçevesinde değerlendirmeler yapılacak, çıktılar bir rapor haline getirilerek ilgili kamu-özel kurum-kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve bireysel olarak faydalanmak isteyen paydaşlara sunulacaktır.

Etkinlik Zamanı: 4 Şubat 2024 Saat:14.00

Bağlantı linki Çalıştay öncesi katılımcılarla paylaşılacaktır.

Gazze Çalıştayı Katılımcı Formu: https://forms.gle/ibVrtT1B7hZ7sSG48

Savaşın Dinamikleri Süreci ve Sonrasıyla Gazze

 

 

 

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız