HOŞ GELDİN EY ŞEHR-İ SIYAM

hoşgeldin şehri siyam

Ramazan-ı şerifin rahmet ve şefkat gölgesi üzerimize gökten sağanak halinde yağmaya başlar. Her mümin ve muvahhit kişi, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ayda kendine düşen mağfiretten nasibini alır. Rahmet ve bereket sağanağından rahmete muhtaç olanlar, rahmetin kıymetini bilenler, günahlarından kurtulmak isteyenler, derecelerini yükseltmek isteyenler,

Allah indinde acziyetini itiraf edenler, Allah'ın kuvvet ve kudretinden emin olanlar, Rahmana el açıp seherlerde yakaranlar, sevinç ve kederlerinde Allah'a sığınanlar, zorlukların Allah'ın yardım ve inayetiyle aşılabileceğine inananlar... çokça yararlanırlar ve rahmet ayını umarım iyi değerlendirirler.

Ramazan; Kur'an ayı, oruç ayı, namaz ayı, zekat ayı, infak ayı, tefekkür ayı, itikaf ayı, diline, gözüne, kalbine, ruhuna, duygularına oruç tutturma ve onları yaratılış gayesine uygun kullandırma ayı.

Ey Müslüman bu ayda Kur'an'ı tefekkür et, basiretin açılsın ufkun genişlesin, izanın keskinleşsin. Kur'an'ı oku sevap kazan, her bir harfi on sevaptır, yaygaracılara aldırış etme, kalbine danış, o sana Kur'an okurken nasıl huzur bulduğunu söyler ve tatmin olursun. Kur'an ile amel et istikametin doğrulsun, salihlerin şehitlerin zümresine dahil olursun. Kur'an'ı tedebbür et, seni yanlış yola sürükleyen her türlü sapık ve sapkın yollardan korusun. Böylece sırat-ı müştekime sımsıkı sarılmış olursun. Kur'an hayatına yön verirse seni başkası yönlendiremez. Allah'ın rızasına uygun bir hayatın olur ve ahirette de inşaallah cennet-i âlâya ulaşırsın. Şeytanın ve şeytanlaşmışların şerlerinden emin olursun.

Orucun tut, azaların da oruç tutarak sana yardımcı olsun. Gözün, kulağın, dilin, elin ayağın, kalbin ile oruç tut. Sadece ağzını bağlama. Oruç tutarak vücuduna, duygu ve düşüncelerine de oruç tuttur ve onları istikamet üzre yol almalarını sağla. Şeytan ve avenesi sana hulul etmesinler.

Bu ayda namazlarını artır. Teravih namazları kıl. Gücün yetiyorsa nafile namazlarını artır. Mümkün ise beş vakit namazı bu ayda olsun cemaatle kıl. Namaz alışkanlığın şuura dönüşsün.

Zekatını iyi hesapla ve yerli yerince ver. Verdiğin yerden emin ol. Zekat bir cömertlik değil bir vecibe bir farizadır. Onun için zekat vermekle ilave bir ibadet yapmış olmuyorsun. O sende olan fakir hakkıdır. Sakın fakirin (zekat almayı hak edenlerin) hakkını kesme, kısma, kul hakkını ihlal etmiş olursun.

İnfak ile zekâtı aynı sayma, zekatını verdin diye infak etmeyi ihmal etme. İnfak ve zekat malı eksiltmez, çoğaltır, buna inan, Allah'ın hazineleri sonsuzdur, sen cömert davranırsan bil ki Allah senden daha cömerttir, cömert olana Allah da cömert davranır, unutma.

Şimdiden itikaf için kendini hazırla ve mümkün ise itikafa gir, Ramazan'ın sonlarına doğru tam bir olgunlukla Ramazan'ı taçlandır. O zaman oruç da sana cömert davranır seni tutar yüceltir Allah'ın katına çıkarır.

Haydi ey ehl-i iman! ehl-i İslam! Depremin yaralarını Ramazan dolayısıyla hep beraber sarmaya çalışalım. Kalplerimizi, sinemizi, özümüzü, bakış açılarımızı orucun pak ve temiz gıdasıyla, ilahi rahmet sağanağıyla temizleyelim.

Bu temiz ve pak alınla deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu ilahi soluğu yansıtalım.

Kâzım Sağlam

Medeniyet Vakfı Başkanı

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız