MÜTEVELLİ HEYETİ

1. M. Beşir ERYARSOY
2. Ömer KÜÇÜKAĞA
3. M. Cemal GÜLLÜ
4. Kâzim SAĞLAM
5. Mahmut UYANIKOĞLU
6. Mehmet Rüştü İZGÖER
7. Ramazan TUĞ
8. Süleyman KARAKUŞ
9. Ramazan Bülent ERTÜKEL
10. İsmail SAĞLAM
11. İsa ARI
12. Mehmet SİNGEÇ
13. A.Zeki İZGÖER
14. Mehmet Şerif NİZİPLİOĞLU
15. Celal GÖRGÜN
16. Ahmet AÇIKGÖZ
17. M. Emin IŞIK
18. Abdullah BAYRAKDAR
19. Ali KAÇAR
20. Hayrettin BİCAN
21. İbrahim Hakkı TOPRAK
22. M. Halim EROL
23. İbrahim BÜYÜK
24. Ercan DURGUN
25. Ahmet EROL
26. Ayhan YENİ
27. Talat KARAKOÇ
28. Ethem KARABULUT
29. Mustafa GÜLALİ
30. Rıza KİRAZ
31. Musa ÖZDEMİR
32. Mehmet Fatih POLAT
33. Haydar ÖZALP

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız