• BİRLİKTE İŞ YAPMA AHLÂKI

      İnsanın yaratılışı, yapısı, fıtratı, tek başına, hiçbir şeye muhtaç olmadan yaşaması mümkün ve elverişli değildir. Sosyal bir varlık olan insan, hayatını devam ettirme ve çevre edinme için zemin hazırlar. Yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması,...

DUYURULAR

MEDENİYET BÜLTENİNİN 55. SAYISI ÇIKTI

medeniyet bulteni 55.sayı

Kıymetli Medeniyet Okuyucuları,

Adalet, gücü elinde bulunduranların maiyetinde bulundurdukları insanlara bir lütfu veya mükâfatı değildir. Çünkü adalet o özlü ifadesiyle mülkün temeli, varlığın yegâne var oluş sebebi ve insan olmanın gereğidir. O, âlemleri var edenin kâinata koyduğu ilahi bir nizamdır.

İnsanlığın en büyük sorunu adaletten yoksunluktur. Çağımızın da hâlihazırdaki sorunu yine bu noktada düğümlenmektedir. Aslında bu esaslı sorunu tek bir çağa veya coğrafyaya indirgemek ya da onu bir dönemle veya bir olayla sınırlandırmak doğru değildir zira adalet ve bununla doğrudan ilişkili olarak hak, hukuk, zulüm gibi kavramlar çağlar üstüdür ve insanlık tarihi kadar eskidir.

Taşıdığı anlam ve öneme binaen adalet, Kur’ân'ın temel kurucu ifadelerinden biridir. Her şeyden önce Allah adildir ve adil olmayı sever. O, herkese hak ettiğini eksiksiz verir, hiç kimseye zulmetmez. Var oluşun kaynağında adalet olduğuna göre şirk koşmamak ve tevhit bilincini diri tutmak da adaletin bir gereğidir; bireysel ve toplumsal hayatta huzuru, mutluluğu ve insanca yaşamı kaim kılmak da. Her şeyin ucunun bir şekilde adalete dayandığı muhakkaktır. Onsuz hiçbir şey tam değildir. İman, ahlak, ibadet ve muamelat da adalete dayanır; doğruluk, iyilik, güzellik de.

Değerli Okuyucular,

Adalet konusunu çok zengin bir yazar kadrosuyla mütalaa etmeye çalıştığımız bu özel sayıda birbirinden nitelikli yazıların sizleri beklediğini belirtmek isteriz. Türkiye'nin önde gelen ilim adamları ve entelektüellerince kaleme alınan bu yazılar, gerçekten büyük emek mahsulüdür. Dosyayı oluşturan her yazının kendi içinde apayrı bir kıymet ve öneme sahip olduğunu, okuyunca sizler de pekâlâ takdir edeceksiniz. Yazılar bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlar niteliktedir. Hepsini ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

M. Beşir Eryarsoy, Mustafa Alıcı, Kâzım Sağlam, Ahmet Zeki İzgöer, Bayram Ali Çetinkaya, Adulvahap Ekinci, Hamdi Döndüren, Faruk Beşer, Mustafa Karataş, Zekeriya Güler, A. İbrahim Savaş, Hanifi Vural, Sibel Eraslan, Muharrem Balcı, Zuhat Budak, Hayrettin Orhanoğlu, Şakir Diclehan, Ümmet Erkan, Kasım Buluş, Yılmaz Albayrak, Murat Yılmaz, İsa Arı, Erdem Akkoç, Mustafa Gülali dosyada imzası bulunan isimler. Hepsine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dosya içinde bir de soruşturma bölümümüz bulunmaktadır. Burada üç hukukçu yazarımızın kendilerine yöneltilen sorulara verdiği özgün cevaplar ufuk açıcı mahiyette. İlgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Bu sayıda yeni bir nehir söyleşimiz daha sizlerle buluşuyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sayılarda Ömer Küçükağa Hoca'mız ile bir hayli uzun söyleşiler gerçekleştirmiş ve sizlerden çok güzel dönüşler almıştık. Bu sayıda da onun bir benzerini kıymetli ilim adamı ve mütercim M. Beşir Eryarsoy Hoca ile yapıyoruz. Söyleşi/hatıra umuyoruz ki takdirlerinizi kazanacak ve İslami çalışmalara çok önemli katkılar sunacaktır. Bu konunun sevindirici bir tarafı daha vardır ki o da her iki hocamızın da bu söyleşileri en kısa zamanda bir hatırat genel başlığı altında kitaplaştırma düşüncesidir. Hatırat türünün bir devri aydınlatma ve gelecek nesillere örnek olma özelliği göz önüne alındığında müjdesini verdiğimiz kitapların kıymeti daha iyi anlaşılacaktır sanıyoruz.

Kıymetli Okuyucular,

Geçtiğimiz haftalarda kendilerini ebedî âleme uğurladığımız özgün dava adamı Mehmet Taşkıran ağabeyi unutmuyoruz bir türlü. Muhammed Salih İzgöer'in kaleminden onu okurken bir kez daha yüreklerimiz yandı. Tıpkı büyük hadis âlimi M. Emin Saraç Hocaefendi'nin vefatına yandığımız gibi. Biri mücahit ve Ömer karakterli, diğeri son devrin en büyük hadis âlimlerinden biri. Yoklukları hep hissedilecektir ikisinin de. Rabbimizden Taşkıran ağabeye de çok kıymetli muhterem hocamız M. Emin Saraç'a da sonsuz rahmetler diliyoruz.

Medeniyet Bülteni'nin 55. sayısını indirmek için tıklayınız

medeniyet bulteni 55.sayı 2

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız