MEDENİYET İSLAMİ İLİMLER AKADEMİSİ 2. DÖNEMİ BAŞLIYOR

medeniyet islami ilimler akademisi 2021 2. dönem

İslam toplumunun ilahi ve nebevi mesajla sahih ve sağlam bir ilişki kurabilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. İslami ilimler aynı zamanda Müslümanların yaşantılarının ve düşüncelerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu sebeple İslami ilimleri temel düzeyde öğrenmek, bölümü ne olursa olsun Müslüman üniversite öğrencileri için önemli bir gereksinimdir. Medeniyet İslami İlimler Akademisi ile hem çağın ruhunu hem de kendi medeniyetini kavrayacak dirayet ve feraset sahibi gençlerin yetişmesi için bir adım atmak gaye edinilmiştir.

Bu programımızla medeniyet fikrini insanlığa ulaştıracak nitelikli nesiller yetiştirmeyi kendimize gaye ediniyoruz. Gençlerimizin insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilecek ilmî, fikrî, ahlakî, sosyal ve kültürel yönden birikime sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu amaçla katılımcı kardeşlerimize İslami İlimler ve Sosyal Bilimler alanlarında ilmi altyapı vermeyi, eğitim hayatlarının devamı için akademik planlarına destek olmayı hedefliyoruz.

Medeniyet İslami İlimler Akademisi'nin 2020-2021 yılı ikinci dönemi 6 Mart - 10 Nisan 2021 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 21.00'da gerçekleşecektir. Derslerimizi Medeniyet Vakfı Youtube hesabından canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Derslerimiz

Çöken Bir Tahtın Varisi Olmak: Sultan Vahdettin ve Osmanlı Devletinin Sonu - Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan

Hanefi Fıkhının Teşekkülü ve Temel Usulî Yaklaşımları - Prof. Dr. Murteza Bedir

Müslümanların İstikamet Arayışı - Dr. Vahdettin Işık

medeniyet islami ilimler akademisi 2021 2. dönem 1

 

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız