İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ!

basin aciklamasi istanbul sozlesmesi

İstanbul Sözleşmesi Türkiye’nin imza attığı diğer birçok uluslararası sözleşme gibi Türkiye toplumunun temel değerlerinin dikkate alınmadığı, bilakis bu temel değerlerle çatışan hükümleri içeren bir metindi. Hazırlık, imza, onay ve yürürlük süreçleri boyunca Sözleşme’yle ilgili hiçbir esaslı tartışma yürütülmemiş, topluma anlatılmamış ve bu şekilde kamusal tartışmaya açılmaksızın onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Geçen süreç içinde çok ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermesine rağmen kaldırılması hayırlı ve olumlu bir gelişmedir.

Bundan sonra "kadınlarımızın güvencesiz kaldığı" tezviratlarına karşı cevaplar hazırlanması, acil tedbirlerle bu sözleşmenin açtığı düşünülen yaraların tedavi edilmesi lazımdır. Ayrıca “Güçlü Aile Güçlü Kadın” anlayışıyla yeni adımlar atılması gerekir. Unutmayalım ki İmanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek hepimizin görevi!

Zira aile, sadece Türkiye toplumunun değil, bütün milletlerin, dinlerin ve geleneklerin önemsediği, merkeze koyduğu, üzerine titrediği toplumsal bir temeli ifade etmektedir. Aile, mahremiyetin bahçesi, emniyetin adresi, sükûnun güvencesidir. Toplumların üzerinde yükseldiği, geleceğe yürüdüğü bu temeli korumak herkesin sorumluluğundadır.

Bu işler tek başına hükümetlerin üstüne atılarak çözülecek işler değildir. Alınan bu kararın ardından sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Toplumun haksızlığa uğrayan tüm bireylerine yönelik cinsiyet ayrımına gidilmeden yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Şiddetle mücadelenin daha etkili yolları bulunmalı ve hızlıca uygulamaya geçirilmelidir.

Sonuç itibariyle gerek sözleşmeden imzamızın çekilmesi gerekse de 6284 sayılı Kanun’un ya tümüyle gözden geçirilmesi ya da ilga edilerek kadınları şiddetten korumada daha etkili, ruhunu İstanbul Sözleşmesinden almayan ve aileyi odağa alan yeni bir kanunun yürürlüğe konması gerektiğine inanıyoruz.

Kadını ve erkeği, Allah'ın insana yaratılışta verdiği haysiyet ve onura yaraşır bir şekilde değerlendiren bir bakış açısını güçlendirmeliyiz. Kadını tahkir eden, onu aşağı gören ve onun üzerinde egemenlik kuran yanlış anlayışların da ıslah edilmesine ihtiyacımız var.

Medeniyet Vakfı

basin aciklamasi istanbul sözleşmesi

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız