TEFSİR DERSLERİ BAŞLIYOR

tefsir site 2018 2019

14. yılına giren M. Beşir Eryarsoy Hocamızla ile tefsir dersleri 26 Eylül çarşamba günü saat 20.00'da Medeniyet Vakfı Şehremini Kültür Merkezi'nde başlıyor.

Adres: Millet Caddesi Şehremini Camii Sk. No: 4/1 Topkapı (İETT Garajı Yanı) Fatih/İstanbul

Önceki yıllarda gerçekleştirilen tefsir derslerinin kayıtlarına vakfımızın youtube hesabından ulaşabilirsiniz.

M. BEŞİR ERYARSOY KİMDİR?

1975- 1978 yılları arasında Gümüşhane Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünde, 1978-1981 yılları arasında İstanbul Rami Ortaokulunda Din Bilgisi Öğretmenliği yaptı.

1982- 1984 yılları arasında Libya’da muhtelif Türk Şirketlerinde Arapça Türkçe tercümanlığı yapan M. Beşir ERYARSOY bu tarihten 1996’ya kadar serbest olarak ilmi çalışmalarına devam etti ve yoğun olarak tercüme ile iştigal etti.

1996-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belagatı dalında öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

2000-2001 ders yılında Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesinde, 2001-2002 ders yılında ise kuruluşuna katkıda bulunduğu Avrupa İslam Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Arapça ve Akaid dersleri verdi.

2010 yılında Milli Eğitimden emekli oldu.

Düşünce, Tevhid, Mektep ve Değişim Dergilerinde, Medeniyet Derneği internet sitesinde araştırma- incelemeleri yayınlandı. Halen Medeniyet Vakfı yayın organı "Medeniyet Bülteni"nde ve Medeniyet Vakfı resmi internet sitesinde yazılarını yayınlamaktadır.

Ayrıca Şamil İslam Ansiklopedisi ile Sosyal Bilgiler Ansiklopedisi'nin muhtelif maddelerinin telifini yaptı.

Çok sayıda telif eseri bulunan M. Beşir ERYARSOY tercüme ettiği on binlerce sayfa eser ile Arapça tercüme alanında sayılı ilim adamları arasında yer almaktadır.

2013-2018 yılları arasında Medeniyet Vakfı Başkanlığını yürüten M. Beşir Eryarsoy halen telif ve tercüme işlerini de sürdürmeye çalışmakta, halka ve çeşitli öğrenim kademelerindeki ilim meraklılarına çeşitli dersler vermeyi de sürdürmektedir.

Telifleri arasında:

İslâm'da Devlet Yapısı

İman ve Tavır

İslâmî Hareket ve Problemleri

Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz

Kur'ân-ı Kerim Meali (müşterek) adlı eserleri sayabiliriz.

Said Havvâ'nın el-Esas fi't-Tefsir,

Kurtubî'nin el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kurân adlı tefsiri

Mukatil b. Süleyman'ın Tefsiri,

Sa'dî Tefsiri,

Hâkim'in el-Müstedrek adlı hadis kitabı,

Nevevî'nin el-Minhâc adlı Müslim Şerhi,

İmam Tahavî'den Hadislerle İslâm Fıkhı gibi birçok kaynak eserin yanısıra;

Hasan el-Bennâ'dan, Seyyid Kutub'dan, Muhammed Kutub'dan ve daha başka birçok çağdaş İslâm ilim ve fikir adamından da çok sayıda eseri Türkçe'ye kazandırmıştır.

tefsir site 2018 2019 afis