DAVAMIZIN ESASLARI VE ÖNÜNDEKİ ENGELLER

davamizin esaslari kitapcik

"Kardeşlerim, “medeniyet” sanıldığı gibi sadece taşın, toprağın şekil alması değildir. Medeniyet, öncelikle ruhumuzu ve hayatımızı İslam’ın damgası ile damgalamak, sonrasında İslam’ın verdiği anlayışla maddeye ve toplumsal hayata nizam vermenin adıdır.

Kardeşlerim, davetimiz açıktır, gizli, saklı hiçbir tarafı da yoktur. Hedefimiz nettir ve belirgindir. Kadisiyye Savaşı öncesinde Rıb’î b. Âmir’in İran orduları başkomutanı Rüstem’e söyledikleri özetler davamızı. Şöyle demiştir Rıb’î b. Âmir: “Biz, Allah’ın, insanları kula kul olmaktan kendisine kulluğa, dünyanın darlığından ahiretin genişliğine ve batıl dinlerin zulmünden İslâm’ın adaletine çıkaralım diye gönderdiği bir toplumuz.”

M. Beşir Eryarsoy Hocamız’ın davamızın esaslarını ve önündeki engelleri anlattığı hacmi küçük ancak muhtevası büyük risale niteliğindeki eserini indirmek için kitapçığın üzerini tıklayın.

davamizin esaslari besir eryarsoy