• TEFRİKAYA SEBEP OLMAK DÜŞMANA DESTEK OLMAKTIR

      Aramızdaki her ayrılık, her bölünme, gücümüzü zayıflatan her çekişme, düşmana verilen üstü örtülü bir destektir. Başta toplulukları peşinden sürükleyen veya sözü dinlenenler -parti, cemaat, tarikat ve kanaat önderleri- olmak üzere bilerek veya...

DUYURULAR

MEDENİYET VAKFI 2018 YAZ OKULLARI SONA ERDİ

medeniyet vakfi sona erdi

Vakfımızın, yaz tatilinin gelmesi ile birlikte yarınlarımızın umudu çocuklarımıza yönelik İstanbul başta olmak üzere birçok ilde düzenlediği Yaz Okulu Programları sona erdi.

Yaz okulu programlarından gayemiz, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak kalmasını sağlamak,

MORO MÜSLÜMANLARININ MÜCADELESİ

moro huseyin oruc

Güneydoğu Asya'nın en verimli toprakları olan Moro'yu ve Morolu Müslümanları, İHH'nın daha çok insani diplomasi alanındaki çalışmalarını yürüten ve aynı zamanda İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olan Sayın Hüseyin Oruç Bey ile konuştuk.

DEİZM VE SEKÜLERİZM ARASINDA GENÇLİK

deizm ve sekulerizm

Deizm ve sekülerizm özellikle Aydınlanma sonrası yaygınlık kazanmıştır. Bu iki kavramın özü, Tanrı'nın doğaya ve insan ilişkilerine müdahale etmeyeceği/edemeyeceğidir. Deistler, ateistlerden farklı olarak Tanrı'yı yaratıcı olarak görmekle birlikte, onun evrene müdahil olmasını kabul etmezler.

GAZZELİ YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

gazze yarali

Filistin topraklarındaki İsrail işgalini protesto etmek için Gazze sınırında başlatılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrailli askerlerin açtığı ateşte yaralanıp tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli Müslümanlar, vakfımızın yönetimi tarafından ziyaret edildi.

NİÇİN BİR NESİL YETİŞTİREMİYORUZ?

nicin bir nesil

Modernleşme sürecinde Osmanlı İmparatorluğu'nda geleneksel medrese sisteminden ayrı biçimd seküler eğitim kurumları ve yabancıların açmış olduğu okullar yaygınlaşmaya başlamıştır. Doğal olarak eğitimde farklı değerlere dayanan ikili bir yapı ortaya çıkmıştır.

SİVİL EĞİTİM VE EĞİTİM ÜZERİNE

sivil egirim ve egitimimiz
Eğitim çalışmalarımızdaki temel ilke ve hedefler neler olmalıdır? Yetiştirmek ve geliştirmek istediğimiz insan modeli hangi değerler üzerinde olmalıdır?

Bismillahirrahmanirahim

HAYIRDA YARDIMLAŞMAK

hayirda yardimlasmak

İyilik ve kötülük gibi değerler sadece insana özgüdür. Canlı ya da cansız olsun diğer varlıkları bu ve benzeri olgularla nitelendiremeyiz. Her birimiz iyilik lafzını duyduğumuzda hafızalarımızda ona dair birçok şey canlanır.

MEDRESEDEN MEKTEBE MAARİF MİRASI

medreseden mektebe

Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin resmî ve sivil müesseselerinin Osmanlı'dan bağımsız düşünülmesi ve değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Modern Türkiye'nin ayağa kaldırarak inşa ve ihya ettiği devlet kurumlarının temelinde, geçmişten devralınan mirasın katkısı büyüktür.

TEFRİKAYA SEBEP OLMAK DÜŞMANA DESTEKTİR

tefrikaya sebep olmak
Aramızdaki her ayrılık, her bölünme, gücümüzü zayıflatan her çekişme, düşmana verilen üstü örtülü bir destektir. Başta toplulukları peşinden sürükleyen veya sözü dinlenenler -parti, cemaat, tarikat ve kanaat önderleri- olmak üzere bilerek veya bilmeyerek tefrikaya, Müslümanların enerjilerini ve zamanlarını birbirlerine karşı harcamalarına sebep olanlar büyük bir vebal altındadır.

tefsir dersleri

Yazanlarımız



muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar