• NEDEN AİLE YILI?

      Medeniyet Vakfı 2019 senesini “Aile Yılı” ilan etti.  Köklü ve kalıcı değişiklikler, insanın değişmesiyle olur. Bunu kavrayan herkes, her devlet, her medeniyet insana yatırım yapmıştır, yapmaktadır. İnsanın tek tek değişmesi, değiştirilmesi hem...

DUYURULAR

MUHAMMED MUSTAFA EL AZAMİ VEFAT ETTİ

mustafa el azami

Hindistanlı hadis âlimi Prof. Muhammed Mustafa el-A'zami vefat etti.

Muhammed Mustafa El-Azami, 1930 Hindistan doğumlu idi. Kahire, El Ezher Üniversitesinde yüksek lisans yapan Azami, 1966’da Cambridge Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Azami ayrıca 1980 yılında Uluslararası Kral Faysal İslam Araştırmaları ödülünü almıştı.

 

Bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiş kitapları (İslam Fıkhı ve Sünnet - Oryantalist J. Schacht'a Eleştiri ve Kur'ân Tarihi.) ve sayısız ilmî çalışması ile Hadis ilmine büyük katkıları bulunan Mustafa el-A'zami'nin vefatı, ilim alemi için büyük bir kayıp olarak yorumlandı.

Muhammed Mustafa El-Azami'nin vefatı dolayısıyla bir açıklama yayınlayan vakfımızın değerli hocalarından M. Beşir Eryarsoy, şunları ifade etti:

"Özellikle Oryantalistlerin hadis ve Sünnete dair ekmek istedikleri şüphe ve fesat tohumlarını fevkalade ilmî metotlarla çürüten ve arkasında pek kıymetli çalışmaları ve bir çok öğrenciyi sadaka-i cariye olarak bırakan Muhammed Mustafa el-A'zamî'nin vefatı, ilmî hayatımızda gerçekten yeri zor doldurulur bir gedik bırakmıştır.

Cenab-ı Allah, kendisini Nebiler, sıddıklar şehidler ve salihlerle birlikte haşr eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil ve pek büyük ecir nasib buyursun.

Bizim üzerimizdeki hocalık hakkının ecrini de Cenab-ı Allah ziyadesiyle bize niyabeten ihsan buyursun."

 

Muhammed Mustafa El-A'zami Kimdir?

1930 Hindistan doğumlu olan Mustafa el-A'zami, ilk, orta ve lise tahsilini Hindistan'da tamamladı. Diobend'de Dar'ul Ulum'dan mezun oldu. Kahire'de Ezher Üniversitesi'nde yüksek lisans (1955), Cambridge Üniversitesi'nde Studies in Early Hadith Literature adlı çalışmasıyla doktorasını (1966) tamamladı. 1955-64 yılları arasında Katar Milli Kütüphanesi'nde çalışan A'zami, doktorasını tamamladıktan sonra Mekke'de Ümmül Kur'a Üniversitesi'nde, Michigan, Princeton ve Colorado üniversitelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Kral Suud Üniversitesi'nde İslami Araştırmalar Bölümü'nden emekli oldu.

Çok sayıda eseri bulunan Muhammed Mustafa el-A'zami, hadislerin güvenilir bir şekilde gelmediği iddiasını öne süren müsteşriklerin iddialarını bütün yönleriyle ele alıp reddeden bir araştırmacıdır. Batı'da 17. yy. sonunda başlayan Sünnet ve hadisle ilgili Oryantalist çalışmalar, bilhassa Kur'ân ve Sünnetin güvenilirliği ile ilgili şüpheler bulunduğu iddiasını gündeme getirerek hadislerin Hz. Peygamber'e aidiyetini sorgulayan yayınlar yapmışlardı. Batı ilim dünyasını çok iyi takip eden ve müsteşriklerin eserlerine vakıf, İslami ilimlere, özellikle Hadis ilmine büyük katkıları olan M. A'zami, bu iddiaları ilmî usuller çerçevesinde deliller getirerek çürütmüştür.

tefsir dersleri

Yazanlarımızmedeniyet bulten logo

muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar