• GELECEK TASAVVURU

      İki kelime, iki kavram, “gelecek” ve “tasavvur”  Gelecek; 1. (Zaman olarak) içinde bulunulan andan sonraki; henüz yaşanmamış, ilerideki. 2. İleride olması, gerçekleşmesi beklenen. 3. is. Zamanın içinde bulunduğumuz andan sonraki bölümü; henüz...

MEDENİYET BÜLTENİNİN 42. SAYISI ÇIKTI

medeniyet bulteni 42.sayi

Kıymetli Medeniyet Okuyucuları,

Kudüs-i Şerif, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevere'den sonra bütün İslâm medeniyetlerinin, şahs-ı manevileri üzerine inşa olunduğu üçüncü haremimiz, üçüncü ana şehrimizdir. Yalnız şehirlerin değil, insanların da kıymet ve kalitesi bu şehirlere yakınlıklarıyla ölçülür.

 

Hiçbir beşer tavsifi Kudüs'ü hakkıyla ifade edemez. O, etrafı mübarek kılınmış kutsal bir şehir, enbiya ve evliyanın mekân tuttuğu göğe en yakın belde, müminlerin gözbebeği ve insanlığın medar-ı iftiharıdır. Kudüssüz bir İslâm medeniyeti, Mekkesiz ve Medinesiz bir İslâm medeniyeti kadar boş ve anlamsızdır. Haremler, Müslümanların kırmızı çizgileridir. Hareme dil uzatmak namusa, izzet ve şerefe dil uzatmaktır.

Küfrün tabiatında hareme el ve dil uzatmak vardır, eski yeni bütün küfür temsilcileri fırsat buldukları ilk anda Müslümanların haremlerine saldırmışlar, oraları kirletmenin derdine düşmüşlerdir. Trump veya bir başkasının açıklamalarını bu sadette anlamak gerekir.

Yeryüzünde Kudüs kadar sîretü'n-nebevîye benzeyen başka bir şehir var mıdır acaba? Hep mahzun, hep mehcur, hep mazlum, hep yetim. “Ben hüzün peygamberiyim.” buyuruyor efendiler efendisi. Kudüs de hüzün şehri. Yetim şehir ve yetimler şehri.

Kudüs, tıpkı küfrün gündeminden çıkmadığı gibi, Müslümanların da gündeminden hiçbir zaman çıkmamalı. Özgürlüğüne kavuşuncaya dek. Kudüs ve Mescid-i Aksa esir olduğu sürece barış ve özgürlükten, huzur ve mutluluktan söz edilemez.

Sayıları bir milyar altı yüz milyonu bulan dünya Müslümanlarının Kudüs'e karşı zillet içinde bulunması acınası bir durum.

Bunca nüfusa rağmen herkes bir ebabil bekler gibi. Gelecek ebabiller bilmiyoruz ki kimi taşlar. Sadece zalimleri mi yoksa zalimlerle beraber cehalet ve dalalet içinde yüzen bütün gafilleri mi? Rabbim batılı ve batılın taraftarlarını hezimete uğratsın, zelil kılsın; hakkı ve hakkın taraftarlarını da zafere erdirsin, izzete kavuştursun.

Kıymetli Okuyucular,

İnsanlık çıkmazda. Fert, aile ve millet olarak buhranlar yaşıyor. Bir uçurumun kenarında olduğunun farkında bile değil. Adalet duygusu kalmamış, ölüm korkusu ve ahiret kaygısı zayıflamış, kulluk bilinci körelmiş. Bedenler gırtlağa kadar dünya sevgisiyle dolu, kalpler ve zihinler meflûç. İsraf hat safhada, kan ve gözyaşı sel olmuş. İffet ve hayâ kalmamış, din ve ibadet ötelenmiş.

Ahir zaman alametleri tüm çıplaklığıyla ortadayken insanın uyanmaması, gaflet ve dalalet içinde sürüklenip gitmesi hayra alamet değil. İnsanlık bir yerlere gidiyor, ama nereye? Rabbimiz “Ey insan, bu gidiş nereye?” diye soruyor Kur’ân-ı Kerim'inde.

Kıymetli Okuyucular,

Bu sayıda, insanlığın içinde bulunduğu durumu ana hatlarıyla inceleyen bir dosya hazırladık sizler için. İsa Arı, Hayriye Bican, Yılmaz Albayrak, Ümmet Erkan, İdris Gökalp ve Abdullah Servet Yılmaz dosyada ismi bulunan yazarlar. Kâzım Sağlam, Asım Öz, İbrahim Hakkı Toprak, Hüseyin Taşkın Önel, Havva Kızılçardak, Vahdettin Kayğan, Ebu Meryem, Ramazan Tuğ, Osman Atalay, Ayhan Yavuz Açıkgöz, Muhammed Mert, Şükür Muhacir, Mahmut Kaçarlar, Murat Acar, Muhammed Salih İzgöer ve Gülhan Tuba Çelik ise farklı tür ve konularla huzurlarınızda. Kalemleriyle bizleri onurlandıran bütün yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

“Ey insan, bu gidiş nereye?” sualini hayat rehberi edinmiş ve kulluk bilincini hakkıyla idrak etmiş nesillerle Kudüslerimizi özgürleştireceğimiz günlerin yakın olması temennisiyle…

medeniyet bulteni 42

tefsir dersleri

Yazanlarımızmedeniyet bulten logo

muvafakat besir

ömer hoca ile röportajlar