NEDEN AİLE YILI?

neden aile yili

Medeniyet Vakfı 2019 senesini “Aile Yılı” ilan etti. 

Köklü ve kalıcı değişiklikler, insanın değişmesiyle olur. Bunu kavrayan herkes, her devlet, her medeniyet insana yatırım yapmıştır, yapmaktadır.

İnsanın tek tek değişmesi, değiştirilmesi hem fazla zaman alır hem de neticesi çok istenen düzeyde olmayabilir. İnsanın yetiştiği ortam, hayata hazırlık dönemi, kişiliğinin şekillendiği kucak olan aile ortamı değişirse/değiştirilirse insanlar da kendiliğinden değişmiş/değiştirilmiş olur.

Batılılaşma serüvenimiz boyunca toplumumuzu değiştirmek isteyenler, en çok aile üzerinde çalışmış, aile üzerinde oynamış, önce aile yapımız değiştirmiş, evlatlarımızı bulundukları değer yargılarına karşı önce şüpheye düşürmüşler, sonra değer yargılarımızın değişmesi gereğine inandırmışlar.

En son Avrupa Birliğine girmek için, Avrupa Birliğiyle uyum yasaları çerçevesinde yapılan değişikliklerle, aile yapımıza yeni bir hamle daha yapılmak isteniyor. İslam ve ülke düşmanları, aile bağlarımızı tamamen çökertmek, süregelen aile yapımızı yok etmek ve neticesinde her bir insanı kendi başına bırakarak istenilen yere savrulmasını temin etmek istiyorlar.

Biz de bunun önüne geçmek, gelecekte toplumu ve Medeniyetimizi inşa edecek olan insanımızı daha donanımlı ve her türlü hile ve desiselere karşı uyanık ve dava bilincinde bir nesil yetiştirmek için işin temeli olan AİLE’ye önem verilmesi gereğine inanarak böyle bir teşebbüste bulunduk.

Bu konuda katkı sağlamak amacıyla bir program dâhilinde peyderpey bazı metinler yayınlayacağız. Tavsiyelerde bulunacağız, sizin tavsiyelerinizi alacağız ve bunları da gerektiğinde başkalarıyla paylaşacağız. Ayet ve hadis mealleri, kısa videolar, kitap tavsiyeleri, röportajlar… olacak.

Herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz.

medeniyet akademi 2019 2020 1

tefsir dersleri

medeniyet bulten logo

Yazanlarımız