GENÇLERİN KARİYERİ

genclerin kariyeri

Genel anlamıyla kişinin yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi ve zamanla üstleneceği yeni pozisyonlar için gerekli yeterlilik ve donanımı kazanması olarak ifade edilebilir.

Kariyer kavramının kökeni “carriere” kelimesine dayanmaktadır “carriere” sözcüğü ise Fransa‘nın güneyinde konuşulan Roman kökenli Provencal dilinde “carriera” (araba yolu) kelimesinden türemiştir. Türkçe’ye de bu sözcükten geçmiştir. Fransızca ‘da; meslek, diplomatik kariyer, aşılması gereken mesleki bir pozisyon, yaşamda izlenen bir yol gibi anlamlarda kullanılmış.

Kariyer, bireyin önüne çıkan seçenekleri reddetmesi veya kabul etmesi ile biçimlenmektedir. Bu süreç tüm yaşam boyu devam eden dinamik bir süreçtir. Bunun nedeni mesleğe hazırlanma, mesleki görevleri yerine getirme, hizmetiçi eğitim, boş zaman faaliyetleri, toplumda yerine getirilen diğer roller ile bütün bunların gelişimini içeren bir kavram olmasıdır.

Buna bağlı olarak bireysel sorumluluk alanının bir parçası olan bireysel kariyer planlamanın aşamaları ise şunlardır:

1- Bireyin yeteneklerini değerlendirmesi, kendini tanıması
2- İlgi alanlarını değerlendirmesi,
3- Kariyer fırsatlarını incelemesi,
4- Kariyer amaçlarını ortaya koyması,
5- Amaçlarına uygun faaliyetleri planlamasıdır.

Bu çalışmada, bireysel kariyer planlamanın sürecine yönelik bu beş aşama ekseninde kariyer merkezlerinin çalışmaları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Türkiye’de yükseköğretim sistemi içerisinde kamu üniversitelerinin yanında vakıf üniversitelerinin de hızla kurulması, bu sisteme yeni bir rekabet ortamı kazandırmıştır. Bu rekabet, kamu üniversiteleriyle vakıf üniversiteleri karşılaştırıldığında, hem üniversiteye girecek öğrencilere seçenek sunma yönünde hem de kaliteyi artırıcı bir ortam oluşturma yönünde olmuştur. Bu nedenle gün geçtikçe ülkemizde yükseköğretim alanında üniversiteler gelişmekte, yeni üniversitelerinin kurulması desteklenmektedir.

Yükseköğretimde artan bu rekabet ile birlikte, öğrencilerin iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun yetiştirilmesi gerekliliği gündeme gelmiştir. Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamının önemli hale gelmesi, bu kitlenin yeni beklentilerden ve ihtiyaçlardan haberdar edilmesine neden olmuştur.

Bu süreçte öğrencilerin kariyerleri ile ilgili yönlendirilmesi ve kariyer planlamaları da gündeme gelen diğer konular arasındadır. Kariyer planlamada; öğrenci, öğretim elemanı ve üniversite paydaşlarının etkin şekilde örgütlenmesi bu çerçevede öğrencilere kariyer danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi söz konusudur. Özellikle öğrencilerin iş dünyası ile kuracakları ilişkilerde bu merkezlerin birer köprü olması, merkezler aracılığıyla işbirliği ortamlarının hazırlanması bu hizmetlerin başında gelmektedir.1

Sadece üniversite mezunu olmanın kariyer için yetmediği bir dönemdeyiz. Kariyer planlaması daha küçük yaşlardan başlayarak plan ve programlı bir şekilde yapılmalı. Bunun için yanımızda bizi sürekli yönlendiren yol gösteren kariyer basamaklarını kimlik ve kişiliğimizi de kaybetmeden çıkarmamıza vesile olacak kişilerin muhakkak olması gerekmektedir. Aksi takdirde el yordamıyla iş yapar, atacağımız adımlarda sıkıntılar yaşar, kendimizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü kariyer demek yükselmek demektir. Yüksekler aşağısı gibi güvende olmayabilir. Günümüzde imkânlar bir hayli fazladır. Bu imkânlar aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Biz dua ediyoruz ki kariyer sahibi olanlar hem bulundukları yerin ve makamın hakkını versinler hem de haktan ve adaletten taviz vermeden sorumluluklarını yerine getirsinler.

Şuna inanıyorum ki kariyer yapan ve mesleğinde çok iyi olan insanlar isterlerse inançlarını yaşamada ve çevresine faydalı olma hususunda diğerlerine göre bir adım öndedirler.

Erol Savaş¹ http://dergipark.gov.tr/download/article-file/268908

tefsir dersleri

Yazanlarımız