EVLENME ŞUURU

evlenme suuru 2
Gençliği bozmak, İslami ahlaktan uzaklaştırmak ve yozlaştırmak için çabalayan İslam düşmanlarının en önemli hedefi, evlilik müessesesini ortadan kaldırmak, aile kurumunu yıkmak ve böylece harama batmış bozguncu bir toplum meydana getirmektir. Bunu bir yere kadar başarmış durumdadırlar maalesef.

Türkiye’de ve birtakım ülkelerde İslam’ı ve Müslümanları tehdit eden en önemli konu, evlenme şuurunun kaybolmasıdır. Bu şuurun kaybolmasına neden olan sebepler araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.
…..
Sokağın bozulduğu, insanların her geçen gün daha fazla fesada sürüklendiği, günahın tabii hale geldiği ve haramın yaygınlaştığı toplumumuzda çocuklarımızı haramdan, günahtan, ifsattan kurtarmak ve helal dairesi içerisinde yaşamalarını sağlamakla mükellefiz. Bunun için özel bir çaba sarf ederek çocuklarımıza İslami bir ortam hazırlamak zorundayız.
Gençlerin evlendirilmesi hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Rasul-i Ekrem’in hadislerinde üzerinde durulan bir konudur. Durum buyken, anne-babaların en önemli vazifelerinden birisi; evlilik yaşına ulaşan çocuklarını İslami ahlaka sahip, helal-haram ölçülerine riayet eden ve iffet sahibi gençlerle evlendirmek için çabalamaktır.
…..
Evlilik yaşında kızları bulunan anneler! İslami ahlaka sahip mü’min bir genç, kızınıza talip olduğu zaman işi zorlaştırmayın. Çocuklarınızın huzurlu bir yuva kurmasını istiyorsanız, biliniz ki; iman ve ahlak güzelliği bütün zenginliklerin üzerindedir. Çocuklarınız, İslam üzerine bina edilecek bir evlilikle huzur bulabilirler. Bu evlilik Kur’an ve sünnet çerçevesinde gerçekleşeceğinden, Allah Teâlâ’nın lütuf ve keremiyle çocuklar, hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde ederler.

Oğlunuz için uygun bir gelin aradığınızda dindar olanını tercih edin. Zira sünnete uygun olan bu evlilik, temiz ve huzurlu bir aile oluşturmanın en önemli başlangıcıdır. Cahil insanların arzu ve taleplerinin ardına düşmeyin. Mal, mülk, soy, sop, makam ve mevki çocuklarınıza huzur vermez. Çocuklarınız ancak İslami bir hayat ile huzura kavuşabilirler.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri, kız sahiplerinin fazla şeyler istemesinden dolayı imkânı olmayan gençlerin evliliğe yanaşmamalarıdır. İşi zorlaştıran anne ve babalar, çocuklarına iyilik yaptıklarını zannederken hayırlı iş olan evliliği engellemekte, böylece gençlerin sıkıntı çekmesine ve hatta haramlara yönelmesine zemin hazırlamakta, farkında olmadan toplumun bozulmasına katkıda bulunarak vebal altına girmektedirler. Çeyiz konusunda İslami aileye yakışmayan, hesabı verilemeyecek, israf ve gösterişe kaçan şeylerden uzak durulmalıdır.

EROL SAVAŞ

tefsir dersleri

Yazanlarımız