15 TEMMUZU ANLAMAK-1

Bismillahirrahmanirrahim

Ülkemiz 15 Temmuz’da başarısız bir darbe girişimine sahne oldu. Bazıları bu olayı anlamamakta ısrar etse de, kimileri bu olaya “tiyatro” adını verse de işin hakikati hiç öyle değildir. Bunları söyleyenler, Batı’nın, Amerika'nın hatta Haçlılığın ve Siyonizm’in Türkiye ve bütün İslam ümmeti üzerindeki oyunlarının ne boyutlarda olduğunu idrak edemeyenlerdir.

Devamını oku...

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Bismillahirrahmanirrahim

Bayramlarda özel olarak sevinmeyi ibadet kılan, bayramla aracılığı ile ümmet olarak birbirimizi mutluluklarımızı ağır ve zor şartlarımızla birlikte hatırlamayı vesile kılan Allah’a (cc) hamdolsun. 

Birkaç gün sonra bir Ramazan bayramını daha idrak etmiş olacağız. Elbette ki gönül ümmetinin çok daha rahat ve güzel şartlarda bu bayrama kavuşmuş olmasını arzu ederdi. Ancak ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan Rabbimiz ümmetin bu halinden, on dört asır öncesi gibi yeniden beşeriyetin ufkunu aydınlatacak müstesna nurlar halk edeceğine ve bu nurların bir araya gelerek pek muhteşem bir nur demetini oluşturacağına dair inancımız sonsuzdur. 

Devamını oku...

MESCİD-İ AKSA’DAN MEKTUP

Ben sizin ilk kıblenizim, ben Yüce Peygamberinizin şereflendirdiği en büyük hatıralarım olan Isra ve Mirac'da yaşadığım şevki, aşkı, vecdi, heyecanı hâlâ unutmadım. En canlı, en diri, en müstesna özellik ve nitelikleriyle hâlâ iliklerime kadar yaşıyorum o demleri.

 

Mescid-i Haram'dan bana geldi önce, Cibrîl-i Emîn’in eşliğinde, şimşek hızıyla, Burak üzerinde. Ne görkemli bir gelişti o... Ne görkemli karşılamıştı onu fevc fevc melekler ve semalardan inen enbiya ruhları...

 

Bu müstesna hatıraları unutmak mümkün mü dersiniz? Ama olmaması gereken ne biliyor musunuz? Bu müstesna, bu kadar canlı hatıralarla yâd ellerde kalışımdır, olmaması gereken.

Devamını oku...

İFTAR KONUŞMASI 2016

Bismillahirrahmanirrahim.

Değerli Müslümanlar, lütfedip davetimize icabet ettiğiniz için evvela hepinize kendim adına, müessesimiz adına, kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. 

İslam ümmeti olarak pek iç açıcı olmayan bir vaziyetteyiz. Ancak Cenab-ı Allah’ın kudretinin, halıkıyetinin, hikmetlerinin, işleri mutlak olarak evirip çevirenin, tedbir edenin kendisi olması hasebiyle bizi üzen, rahatsız eden bu hadiselerin yakın gelecekte pek büyük hayırlara gebe olacağını ümit ediyoruz. O, gerçekten ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartandır.

Devamını oku...

BAYRAMIN GÖLGESİNDE..

Bir Kurban Bayramı daha bizi gölgelendirmekte…

Bu bayramın gölgesinde ana hatlarıyla –kısmen de olsa- ümmet olarak bir muhasebe yapmamız ya da durumumuzu gözden geçirmemiz yerinde olur sanırım.

Manzaramızı bu münasebetle gözden geçirirken olumlu ve olumsuz yanlarıyla fotoğrafımızı doğru bir şekilde çekmek zorundayız. Yani doğru bir değerlendirme için vakıamızı doğru görmemiz ve sağlıklı değerlendirmemiz ihmal edilemez bir gerekliliktir.

Bayramın bizi gölgelendirmekte olduğunu söyledik. Cismin gölgesini ortaya çıkartan aydınlık kaynağı cisme yaklaştıkça gölge kısalır ve gölge bırakan cismin aydınlanan kısımları gittikçe artar ve netleşir. Biz de bu aydınlık kaynağının uzak halinden başlayarak gittikçe yaklaşmasına göre kendi manzaramızı görüp göstermeye gayret edeceğiz…

Devamını oku...

ÜÇ AYLARDA CEHALETE KARŞI İLMİ SEFERBERLİĞE GİRMELİYİZ

Uzun dönemden beri Müslümanlar geleneğinde “üç aylar” tabiri özel bir anlam kazanmaya başlamıştır. Muhtemelen bunun dayanağı Rasulullah (sav)’a nispet edilen şu anlamdaki zayıf hadis olmalıdır. “Allah’ım bizlere Receb ve Şaban’ı mübarek eyle ve bizleri Ramazan’a eriştir.” Hadis-i şerif işaret ettiğimiz gibi zayıf bir hadistir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile Bezzar’ın Müsned’inde ve Taberani’nin el-Mu’cim el-Vasit adlı kitabında yer almaktadır. Hadis-i şerifin zayıf olması belli birtakım amellere teşvik mahiyetinde yorumlanmasına kanaatimce mani değildir.

Devamını oku...

MESCİD-İ AKSA NEYİMİZ OLUR?

Her Müslüman gibi ben de Kudüs denildiği zaman; nereden başladığını ve nereye gittiğini tahmin bile edemediğim, tarif etmekte gerçekten zorlandığım çok değişik his âlemine intikal ediyorum.

Bunun pek çok sebebi vardır. Evvela Kudüs bizim için herhangi bir şehir değildir. Kudüs bizim için sadece Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İsra’sının son durağı, Mirac’ının ilk hareket ve kalkış noktası olan bir yer de değildir.

Kudüs aynı zamanda semayı ve arzı ortak noktada buluşturan çok müstesna bir mekandır. Kudüs etrafındaki mübarek mekânlarıyla tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve bilhassa İbrahimî peygamberlerin ortak kutsal mekanı, mübarek kılınmış peygamberler menbaı müstesna bir diyardır.

Devamını oku...

YAPAY GÜNDEMLERİ KONUŞMAK

Yaklaşık 1990'lı yıllardan itibaren müslümanların gündemlerine kendilerinin oluşturmadıkları ve İslâmî Hareketin istikametini değiştirmek isteyen mihraklarca yönlendirilip körüklendikleri anlaşılan bir takım hususlar, hiç gereği yoktan sokuldu ve Müslümanlar, onlarla uğraştırılarak asıl görevlerinden ve sorumluluklarından uzak tutulmaya çalışıldı.
Oysa merhum Şehid Seyyid Kutb da altmışlı yıllarda bâtılcı batılı mihrakların ve onların -farkında olan ve olmayan- maşalarının müslümanları saptırıcı gündemlerle meşgul etmeyi bir yöntem olarak benimsediklerini ve bu yolla müslümanların istikametlerini bozmaya çalıştıklarını ifade etmiş ve buna:

Devamını oku...

''İDAM'' MI DEDİNİZ? O DA NE?

Firavunlar diyarı Mısır, idamın ilk uygulandığı ve ilk icat edildiği coğrafya mı?

Yoksa aynı Mısır diyarı “idam” denilen cezayı ebedî ve pek yüce bir mükâfata dönüştüren yiğitler diyarı mı?

 Kur’ân’dan okuyalım:

 "Derken büyücüler secdeye kapandılar. Harun ve Musa’nın Rabbine iman ettik, dediler.

(Firavun): Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ki sizin el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hurma ağaçlarına asacağım. Hangimizin azabının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu da mutlaka bileceksiniz, dedi.

Devamını oku...

MUHAMMED HAMİDULLAH

Merhum Muhammed Hamidullah, yerinin doldurulması oldukça zor olan 20. asrın en büyük İslam alimlerinden biridir.

Bizler İmam Hatipte iken Muhammed Hamidullah’ın kitapları ile tanıştık. Hamidullah’ın eserleri Müslümanları etkileyen kitapların başında yer almıştır.

Devamını oku...

“Dört Tayf”ın İkincisi “Muhammed Kutub” da Rabbine Döndü

“Dört Tayf” bir ailenin ikisi erkek ikisi kız dört kardeşin adeta özel adı olmuştu. Dördünün katılımıyla yazdıkları bir kitap önce bu ad ile yayınlandı. Sonra da Müslümanlar onları bu isimle tanıdı ve tanımladı. 

“Tayf” ışık huzmesi, kollara ayrılan ışık demetinin her bir kolu anlamına gelir.

Dört kardeşle, yapıp ettikleriyle, bıraktıkları miras ile birebir örtüşen bir benzetme…

Kimdi bu “dört tayf”, etraflarını nurla aydınlatan bu ışık demeti?

Devamını oku...

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız